فصل سوم: خاطرات علی محمدآقا
حفظ اطلا‏عات تا 24 ساعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حفظ اطلا‏عات تا 24 ساعت

‏هر کسی وظیفه داشت تا 24ساعت اطلا عات را حفظ کند؛ چپی یا ‏‎ ‎‏راستی فرقی نداشت. قبل از آن 72 ساعت بود که به خاطر سختی ‏‎ ‎‏شکنجه ها به 24 ساعت، سپس به 20 ساعت کاهش یافت.‏

‏اگر شما در خانهِ تیمی بودی و با افرادی رفت و آمد می کردی تا 20 ‏‎ ‎‏ساعت باید اطلاعات را حفظ می کردی؛ چون قرارها 24 ساعته بود. من ‏‎ ‎

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 124

‏نبودم ولی از دیگران شنیدم روش کار این گونه بود؛ کسی که بیرون ‏‎ ‎‏فعالیت می کرد باید با سر تیم یا تیمش قرار می گذاشت. مثلا می آمد ‏‎ ‎‏داخل یک باجهِ تلفن و بغل تلفن یک ضربدر می زد. آن یکی می آمد ‏‎ ‎‏دایره می کشید. وقتی اولی می آمد و آن علامت را می دید، می فهمید که ‏‎ ‎‏زنده است و در خانهِ تیمی است، لذا به خانهِ تیمی می رفت. اگریکی از ‏‎ ‎‏اینها را می گرفتند متوجه می شدند که قرارش طی 24 ساعت می سوزد. ‏‎ ‎‏در این 24 ساعت می خواستند از او اطلاعات بگیرند. اگر موفق می شدند ‏‎ ‎‏در این صورت می توانستند سر قرار بروند و اطلاعات خانهِ تیمی را ‏‎ ‎‏بگیرندِ.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 125