فصل اول: خاطرات حمید حاجی عبدالوهاب
افزایش فساد و فحشا در رژیم شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

افزایش فساد و فحشا در رژیم شاه

‏در زمان رژیم شاه‏‏، فساد و فحشا را از حد گذرانده بودند. شاید یکی از ‏‎ ‎‏مهم ترین انگیزه هایی که اقشار مختلف جامعه را به صحنه مبارزه علیه ‏‎ ‎‏نظام شاهنشاهی کشاند، مخالفت با همین بحث فساد و فحشا بود. مردم ‏‎ ‎‏عِرقِ مذهبی داشتند و می دیدند که مشروب فروشی ها باز است؛ فیلمهای ‏‎ ‎‏سینما و تلویزیون مبتذل بود، کتابها و نشریات هم همین طور. مثلا مجله ‏‎ ‎

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 42

‏«این هفته» را مبارزان بمب گذاری کردند. تلویزیون وارد خانواده ها شده ‏‎ ‎‏بود. در سطح مدارس هم با عنوان برگزاری جشنهای تولد شاه و پسرش ‏‎ ‎‏و جشنهای امثال آن، دختر و پسر را کنار هم قرار می دادند و اینها در ‏‎ ‎‏قالب رقص های مختلف مدتها در کنار هم به تمرین می پرداختند.‏

‏مدرسه مروی‏‏ که بودم، بخش قابل توجه ی از بچه ها را از کلاس ‏‎ ‎‏درس بیرون آوردند که برای برگزاری جشن تولد پسر شاه‏‏ تمرین کنند. ‏‎ ‎‏این گونه حرکات، آن هم در دبیرستان مروی که با قرار گرفتن در ‏‎ ‎‏محدوده ناصرخسرو‏‏ و محله ایی که کانون قطب مذهبی تهران‏‏ محسوب ‏‎ ‎‏می شد، آمادگی انفجار را در اقشار مختلف جامعه به وجود آورد.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 43