بخش سوم: ظهور حکومت پهلوی در ایران
فصل سوم: شرح حال مختصر حضرت امام خمینی
پیشامد برای آقای منتظری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پیشامد برای آقای منتظری

‏ ‏

‏یکی از نکات مهمی که باید ذکر شود، پیشامدی بود که در تهران هنگام اجتماع علما،‏‎ ‎‏برای آقای منتظری رخ داد. جریان از این قرار بود که یکی از جلسات که با آقایان علما‏‎ ‎‏داشتیم، در منزل یکی از آقازاده های علمای بزرگ کرمان به نام آقای صالحی کرمانی‏‎ ‎‏بود، که پدرشان ـ آیت الله شیخ علی اصغر صالحی کرمانی ـ از کرمان به همین خاطر به‏‎ ‎‏تهران آمده بود ولی ایشان  ــ که در منزلشان جلسه بود ــ  روابطی کم و بیش با دستگاه‏‎ ‎‏داشت و گویا با یکی از روزنامه ها ( کیهان یا اطلاعات ) همکاری می کرد. در آن جلسه‏‎ ‎‏آقای دستغیب، آقای مرعشی، آقای شریعتمداری، آقای خادمی اصفهانی و آقای‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 232

‏منتظری هم بودند. در پشت بام نشسته بودیم و مشغول صرف شیرینی بودیم، مجلس‏‎ ‎‏تقریباً به آخر رسیده بود که آقای شریعتمداری و سایرین رفتند. ما و آقای منتظری‏‎ ‎‏نشسته بودیم و آقای منتظری هم اطلاعیه ای تهیه کرده بودند و مطالب زیادی در آن‏‎ ‎‏نوشته بودند و مشغول تکمیل آن بودند که ناگهان مأموران وارد شدند. فوراً آقای‏‎ ‎‏منتظری آن کاغذها را تکه تکه کرده و خیلی ریز کردند و در همان چراغی که آنجا بود،‏‎ ‎‏ریختند.‏

‏مامورین آمدند و گفتند: شما اینجا توقیف هستید و نباید بیرون بروید. سپس رفتند و‏‎ ‎‏مدتی به این طرف و آن طرف تلفن زدند، و بعد از تلفن هایی که زدند گفتند: شما آزادید،‏‎ ‎‏بروید. ما هم خداحافظی کردیم و از منزل خارج شدیم. البته در خیابان اهانت کردند ولی‏‎ ‎‏کار دیگری انجام ندادند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 233