سید محمدحسین موسوی
اولین مقاومت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

اولین مقاومت

‏وقتی اسیر شدم، عراقی ها ما را به سنگر بزرگی بردند و یکی دو ساعت در آنجا نگه‏‎ ‎‏داشتند. چند تن از مجروحان هم با ما بودند که خونریزی داشتند. بعد، یک افسر عراقی‏‎ ‎‏همراه چند سرباز به آن سنگر آمدند و ما را یکی یکی از سنگر بیرون بردند و بازجویی‏‎ ‎‏کردند که کجا بودید؟ چند سال دارید؟ در کدام لشکر بودید؟ کجا اسیر شدید؟ چه‏‎ ‎‏تعداد از نیروهای ایرانی را دیدید که کشته شده بودند؟ و از این نوع سؤالات. من یادم‏‎ ‎‏نبود که عکس حضرت امام و شهید مظلوم بهشتی را در جیب دارم. موقعی که آمدم‏‎ ‎‏بیرون، آن افسر دستور داد مرا تفتیش کنند. سربازی آمد و تمام جیبهای من را گشت و آن‏‎ ‎‏عکسها را بیرون آورد و با عصبانیت بر زمین انداخت و گفت: آنها را لگد کن. هر کاری‏‎ ‎‏کرد گفتم: این دو نفر پیش من عزیزند و این کار را نمی کنم. مرا به این خاطر بسیار شکنجه‏‎ ‎‏دادند و کتک زدند، اما حاضر نشدم به حضرت امام و شهید بهشتی توهین کنم.‏

‎ ‎