عیسی نریمیسایی
بهای سنگین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

بهای سنگین

‏گاهی عراقی ها در بازرسیهایی که داشتند عکسهای حضرت امام را پیدا می کردند و‏‎ ‎‏به شدت و به عنوان یک جرم خیلی بزرگ، با صاحب آن طرح یا عکس برخورد‏‎ ‎‏می کردند. آنها کسی را که عکس حضرت امام یا طرح امام را نزد خود نگه می داشت‏‎ ‎‏خیلی شکنجه می کردند و به زندان انفرادی می بردند. آنها معمولاً می گفتند: عکس‏‎ ‎‏حضرت امام را در دست هر کس پیدا کنیم، سرش را می شکنیم، دست و پاهایش را‏‎ ‎


‏می شکنیم؛ و همین کار را هم می کردند. با این حال، بچه ها به خاطر عشق و ارادتی که به‏‎ ‎‏امام داشتند این بهای سنگین را می پرداختند و کنار جزواتشان یا چیزهای دیگر (مثل‏‎ ‎‏کارهای دستی، جانماز و تسبیحی که درست می کردند) عکس حضرت امام یا نقش‏‎ ‎‏ایشان را می انداختند تا همیشه به عنوان یک یادگار ارزشمند نزد آنان باشد.‏

‎ ‎