مقاله ثالثه در مقارنات نماز است و در آن چند باب است
فصل هفتم در شمّه ای از تفسیر سوره مبارکه «قدر» به قدر مناسبت این اوراق
‏تنبیه عرفانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏تنبیه عرفانی

مقاله اولی در آدابی که در تمام حالات نماز بلکه در تمام عبادات و مناسک ضرور است و در آن چند فصل است. / مقاله ثانیه در مقدّمات نماز است و ذکر بعض آداب قلبیه آن و در آن چند مقصد است / باب اول در بعض آداب اذان و اقامه است و در آن پنج فصل است. / باب دوم در ق

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

‏تنبیه عرفانی

تنبیه عرفانی

‏     ‏‏چنانچه سابقاً در بیان حقیقت «لیلة القدر» مذکور شد، از مراتب وجود و‏‎ ‎‏تعیّنات غیب و شهود به اعتبار احتجاب شمس حقیقت در افق آنها «لیل» تعبیر‏‎ ‎‏شود؛ و بنا بر آن، «لیلة القدر» لیله ای ایست که حق تعالی به حسب جمیع شئون‏‎ ‎‏واحدیّت جمع اسماء و صفات، که حقیقت اسم اعظم است، در آن محتجب‏‎ ‎‏باشد. و آن تعیّن و بنیۀ ولیّ کامل است که در زمان رسول خدا آن سرور، پس‏‎ ‎


کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 344

‏از آن، ائمّۀ هدی، واحداً بَعْدَ واحدٍ، می باشند. بنابراین، «فجرِ» لیلة القدر‏‎ ‎‏وقتی است که آثار شمس حقیقت از خلف حجب تعیّنات ظاهر گردد. و طلوع‏‎ ‎‏شمس از افق تعیّنات، «فجر» یوم القیمة  نیز هست. و چون از مدت غروب و‏‎ ‎‏احتجاب شمس حقیقت در افق تعیّناتِ این اولیاء کمّل تا وقت طلوع فجر که‏‎ ‎‏مدت «لیلة القدر» است، آن لیلۀ صاحبِ شرف از تصرّفات شیطانیّه مطلقاً‏‎ ‎‏سالم است و به همان طور که شمس محتجب شده است بی کدورت و تصرف‏‎ ‎‏شیطانیّه طالع شود، فرموده است: «سلام است آن شب تا طلوع فجر.» و اما‏‎ ‎‏سایر لیلها یا اصلاً سلامت ندارند، و آن لیالی بنی امیه و امثال آنها است؛ و یا‏‎ ‎‏سلامت به جمیع معانی ندارند، و آن لیالی سایر ناس است. ‏

‎ ‎

کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 345