احکام طهارت
نجاسات
4ـ مردار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

4ـ مردار

مساله 1 ـ ‏مردار هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است، ولی پشم و‏‎ ‎‏مو و کرک و استخوان و دندان و پر و شاخ و امثال اینها، که روح در آنها نفوذ‏‎ ‎‏نداشته، پاک است.‏

مساله 2 ـ ‏پوستهای مختصر لب و جاهای دیگر بدن که وقت جدا شدن‏‎ ‎‏آنها رسیده، اگر چه آنها را بکنند، پاک است.‏

مساله 3 ـ ‏اجزایی که در حال زنده بودن از انسان یا حیوان جدا می شود‏‎ ‎‏نجس است، مگر مانند پشم و امثال آنکه در پیش گفته شد.‏

مساله 4 ـ ‏تخمی که از شکم مرغ مرده یا غیر آن؛ چه حلال گوشت باشد یا‏‎ ‎‏حرام گوشت بیرون آورند، چنانچه پوست روی آن سفت شده، پاک است.‏

مساله 5 ـ ‏بره و بزغاله پیش از آنکه علفخوار شوند پنیر مایۀ آنها پاک است.‏

مساله 6 ـ ‏گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته می شود و یا در‏‎ ‎‏بازار مسلمانان فروخته می شود پاک است، ولی اگر بدانند که آن مسلمان از کافر‏‎ ‎‏گرفته و وارسی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرعی ذبح شده یا نه،‏‎ ‎‏احوط بلکه اقوی نجاست است.‏

‎ ‎