کتاب نکاح
در احکام اولاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

در احکام اولاد

مساله 1 ـ ‏با جمع شدن سه شرط می توان بچه را به شوهر نسبت داد: ‏اول:‎ ‎‏نزدیکی کردن شوهر با زن. ‏دوم: ‏گذشتن شش ماه یا بیشتر از وقتی که آنها با هم‏‎ ‎‏نزدیکی کردند. ‏سوم: ‏نگذشتن نه ماه بیشتر از آن وقت چنانچه علما گفته اند، ولی‏‎ ‎‏در این شرط اشکال است، پس در این صورت که این سه شرط با هم جمع شدند‏‎ ‎‏اولاد مال پدر است وگرنه می تواند پدر او را از خود نفی کند، بلکه واجب است‏‎ ‎‏که انکار کند که او بچه او است.‏

مساله 2 ـ ‏اگر چنانچه مرد به زن دخول نکرده ولی منی مرد ریخته شده‏‎ ‎

‏است در رحم زن یا حوالی فرج او یا آنکه رحم زن منی را جذب کرده باشد، پس‏‎ ‎‏در این دو صورت هم بچه مال پدر شناخته می شود و او حق ندارد که نفی کند و‏‎ ‎‏منکر شود.‏

مساله 3 ـ ‏اگر چنانچه بیش از نه ماه شد از وقت دخول تا وقت تولد به‏‎ ‎‏مقدار غیر معتدٌ به، جواز نفی ولد مشکل است چنانچه بدان اشاره شد.‏

مساله 4 ـ ‏سنت کردن پسران و ختنه نمودن آنان واجب است، و مستحب‏‎ ‎‏است که این کار روز هفتم ولادت واقع شود.‏

مساله 5 ـ ‏واجب نیست بر ولی که سنت کند طفل خودش را، ولی واجب‏‎ ‎‏است بر خود انسان که اگر بالغ شد سنت کند خودش را، چنانچه کافری که‏‎ ‎‏مسلمان شد باید سنت کند ولو اینکه پیرمرد باشد.‏

مساله 6 ـ ‏کسی که ختنه نکرده طوافش باطل است؛ چه طواف حج باشد‏‎ ‎‏چه عمره، و فرقی نیست بین حج و عمرۀ واجب و مستحب، و امّا نماز و‏‎ ‎‏عبادتهای دیگر صحیح است.‏

مساله 7 ـ ‏گاه اتفاق افتاده که بچه سنت کرده به دنیا می آید در این صورت‏‎ ‎‏دیگر ختنه واجب نیست، بلی مستحب است که تیغ را به محل سنت شده‏‎ ‎‏بکشند.‏

مساله 8 ـ ‏لازم نیست بر مادر که بچه اش را شیر دهد؛ نه مجانی و نه پولی،‏‎ ‎‏مگر وقتی که زن دیگری نباشد که بچه را شیر دهد و ممکن نباشد حفظ کردن‏‎ ‎‏بچه در این صورت لازم است او را شیر دهد با اجرت یا شیر خشک و یا چیز‏‎ ‎‏دیگر.‏

مساله 9 ـ ‏اجرت مادر به عهدۀ خود بچه است اگر بچه مال دار باشد وگرنه‏‎ ‎‏به عهدۀ پدر است و جد، و امّا اگر پدر یا جد هم مال نداشتند در این صورت بر‏‎ ‎‏مادر واجب است که او را حفظ کند؛ یا به اینکه شیرش دهد و یا به طریق‏‎ ‎‏دیگری.‏

‎ ‎