فصل سوم در سهام و فرائض مقرره در قرآن مجید
اول: نصف ترکه است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

اول: نصف ترکه است

اول:‏ نصف ترکه است: و آن سهم سه طائفه از ورّاث است: ‏اوّل:‏ سهم ‏‎ ‎‏زوج است با اولادِ غیرِ ممنوعِ از ارث نداشتنِ زوجه مطلقاً؛ چه بلاواسطه ‏‎ ‎‏و چه مع الواسطه، و چه از همین زوج یا از زوج دیگر، چه متحد و چه ‏‎ ‎‏متعدد، چه ذکور و چه اناث. ‏دوم:‏ سهم بنت واحده است که با او اولادِ ‏‎ ‎‏دیگرِ بلاواسطه غیرممنوعِ از ارث برای میت نباشد، نه ذکور و نه اناث. ‏‎ ‎سوم:‏ سهم اخت واحده است که ابوینی باشد یا ابی تنها، به شرط آنکه با ‏‎ ‎‏او اخوه دیگر ابوینی یا ابیِ غیرِ ممنوعِ مِنَ الارث نباشد؛ چه ذکور چه اناث ‏‎ ‎‏که اگر با بنت واحده، ذکوری باشد، ارث برادر وخواهر بالقرابه خواهد ‏‎ ‎‏بود، لِلذکرِ ضعفُ الاُنثی. واگر با او اخت یا اخوات دیگر باشد فرضشان ‏‎ ‎‏ثلثین است، نه نصف.‏

 

کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 69