فصل اول / خاطرات محمد علی اسدی
فصل اول / خاطرات محمد علی اسدی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فصل اول / خاطرات محمد علی اسدی

فصل اول

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات

محمدعلی اسدی


کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 1


کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 2

‏محمد علی اسدی‏‎ ‎‏، فرزند غلامحسین متولد 1313 ش در تهران از سال 42 و با خواندن ‏‎ ‎‏اعلامیه‌ های کوبنده امام دربارۀ تصویب لوایح ششگانه در دولت آن روزگار، با امام ‏‎ ‎‏خمینی آشنا شد. او که در بازار به کسب اشتغال داشت از آن پس گام در راه مبارزه با‏‎ ‎‏رژیم پهلوی نهاد و تا سرنگونی آن رژیم دست از تلاش و مبارزه نکشید.‏

‏آنچه پیش روست حاصل گفتگویی است که خاطرات آن دوران را به اختصار ‏‎ ‎‏بازتاب می‌دهد.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 3