فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
تاثیر عملکرد فداییان اسلام در رفتارهای اجتماعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تاثیر عملکرد فداییان اسلام در رفتارهای اجتماعی

‏در هر حال فداییان اسلام ایجاد قدرت کرده بودند و مسئله داشتن ریش از ناحیه این ‌ها‏‎ ‎‏مطرح شد و جا باز کرد. قبل از آن در جامعه افراد محاسن دار را موجودات بدبخت و ‏‎ ‎‏توسری خور می‌دانستند و مورد تمسخر قرار می‌دادند. خدا رحمت کند مرحوم حاج ‏‎ ‎‏آقا مقدس را، عمده‌ منبر ایشان در طی چند سال درباره «محاسن» بود یا این که مرد ‏‎ ‎‏نباید انگشتر طلا دست کند و ... .‏

‏البته به طور کلی هیچ گونه تاثیری نداشت چون ابتدا می ‌بایست حیثیتی درباره‌ ریش ‏‎ ‎‏داشتن ایجاد می‌شد و بعد این حرف‌ ها را زد. ان روزها خیلی ‌ها دلشان نمی ‌خواست ‏‎ ‎‏محاسن داشته باشند و یا نمی ‌دانستند. هرکجا می‌رفتند مثلا در ادارات که می‌رفتند با‏‎ ‎‏دید تمسخرآمیز و حقارت به آنها نگاه می‌شد. فداییان اسلام با رفتارشان که با جرات و ‏‎ ‎‏شهامت همراه بود کارهای چشمگیری کردند. برای ریش و محاسن ایجاد حیثیت کردند ‏‎ ‎‏و پس از آن اگر مردم عادی نیز می‌خواستند خود را در خیابان ‌ها و کوچه ‌ها فردی ‏‎ ‎‏مقتدر و وابسته به جمعیت خاصی نشان دهند ریش می‌گذاشتند.‏

‏موضوع دیگر گذاشتن کلاه پوستی به جای کلاه شاپو بود که از خارج آمده و به ‏‎ ‎‏مردم تحمیل شده بود. این جمعیت توانست اینگونه مظاهر را تغییر دهد.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 44