فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
جلسات حاج صادق امانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

جلسات حاج صادق امانی

‏مرحوم حاج صادق جلساتی داشت که شخصا آن ‌ها را اداره می ‌کرد. فردی مذهبی بود ‏‎ ‎‏که جلسات او پس از شروع مبارزات امام به جلسات مذهبی، سیاسی تبدیل شد. غیر از ‏‎ ‎‏جمعیت مرحوم حاج صادق، جمعیت دیگری هم بود که به جمعیت اصفهانی ‌ها شهرت ‏‎ ‎‏داشت. افرادی از این جمعیت، اصفهانی بودند و در جلسات متعدد آن شرکت ‏‎ ‎‏می‌کردند. علاوه بر آن در تمام کارخانه ‌ها بین بازاریان و طبقات مختلف مردم ارتباطاتی ‏‎ ‎‏مستقیم و غیر مستقیم وجود داشت که درباره هر جریانی تصمیم گیری می ‌کردند؛ انجام ‏‎ ‎‏راهپیمایی، پخش اعلامیه و اخبار از جمله آن موارد بودند. این‌ ها جمعیت‌ هایی بودند که ‏‎ ‎‏سازمان امنیت نمی ‌توانست در بین آنها رخنه و نفوذ کند به جهت این که در و پیکر و ‏‎ ‎‏سازمان درست و حسابی نداشت. تشکیل جلسات در منازل انجام می ‌شد و کسی هم ‏‎ ‎‏متوجه قضیه نمی‌شد. مردم در نقاط مختلف شهر مخصوصا قسمت‌ های جنوب بین ‏‎ ‎‏خود قرار می‌گذاشتند و آرام و آهسته درِ خانه‌ ای را می ‌زدند و جلسه ‌شان را تشکیل ‏‎ ‎‏می ‌دادند و کسی نمی ‌توانست به آن جلسه راه پیدا بکند. یادم هست که در جلسه ‏‎ ‎‏مرکزی جمعیت شرکت می‌کردم. زمان تشکیل جلسات بعد از نماز صبح و قبل از آغاز ‏‎ ‎‏کار روزانه بود؛ به این ترتیب که پس از پایان جلسه ما سرِ کار می ‌رفتیم. ما علاوه بر ‏‎ ‎‏فعالیت ‌های سیاسی، اشتغال روزانه هم داشتیم و این اشتغال و ارتباط بین مردم خیلی ‏‎ ‎‏م‏‏و‏‏ثر بود. ما از صبح تا غروب مراجعات زیادی داشتیم، به بازار، دکان ‌ها و بین مردم ‏‎ ‎‏می ‌رفتیم و در این بین اگر اعلامیه ‌ای داشتیم به آن‌ ها می ‌دادیم. خود آن‌ ها هم در ‏‎ ‎‏محل‌ های خود مجموعه‌ هایی تشکیل می‌ دادند و با آن‌ ها در ارتباط بودند. ما با‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 74

‏شهرستانی ‌ها هم ارتباط داشتیم؛ حتی با کارمندان بانک هم در ارتباط بودیم و اجمالا‏‎ ‎‏این حرکت‌ ها و جمعیت‌ ها خیلی تاثیر گذار بودند. من علاوه بر شرکت در جلسه ‏‎ ‎‏مرکزی جمعیت، چهار جلسه خیلی پر جمعیت دیگر داشتم. در هر جلسه حداقل چهل ‏‎ ‎‏یا پنجاه نفر شرکت می ‌کردند و من در طول هفته این چهار جلسه را اداره می ‌کردم. در ‏‎ ‎‏جلسه مرکزی شرکت می‌کردم و کارهای ضروری طول هفته را نیز انجام می‌دادم و ‏‎ ‎‏دستورهایی را که از قم می ‌رسید اجرا می ‌کردم.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 75