فصل پنجم / خاطرات حبیب الله عسگر اولادی
پاسخ سرسخت آیت الله بروجردی و حضرت امام به تهدید شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پاسخ سرسخت آیت الله بروجردی و حضرت امام به تهدید شاه

‏ تا آنجایی که من در ذهن دارم راجع به انجمن ‌های ایالتی و ولایتی نبود بلکه ‏‎ ‎‏درباره تغییراتی در قانون اساسی بود. یکی تغییر مالکیت بود و یکی تغییر چند موضوع ‏‎ ‎‏را در قانون اساسی می خواست نظر مرجع تقلید را داشته باشد. پیغام آخری که آیت ‌الله ‏‎ ‎‏العظمی بروجردی دادند این بود که اگر مردم بخواهند طرف رای قرار بگیرند برای ‏‎ ‎‏موضوعاتی و قانون اساسی شکسته شود، اول باید مردم برای حکومتشان تصمیم بگیرند ‏‎ ‎‏که ببینند مردم در همین شرایط حکومت را به همین صورت می خواهند یا نمی خواهند. ‏‎ ‎‏که همین اسباب قطع رابطه دربار با ایشان شده بود. اما راجع به انجمن‌ های ایالتی و ‏‎ ‎‏ولایتی حداقل من در ذهن ندارم، که آیت الله بروجردی موضعگیری نداشتند و اصولا‏‎ ‎‏این مطالب در زمان ایشان نبود.‏

‏ ظاهرا اینجا پیغامی بین مرحوم آیت ‌الله العظمی بروجردی و شاه رد و بدل شده ‏‎ ‎‏بود که به صورت طعنه شاه چیزی گفته بوده و آیت ‌الله العظمی بروجردی جواب داده ‏‎ ‎‏بود؟‏

‏ طعنه شاه این بود که کاری نکنید من چکمه پدرم را بپوشم. این را یکبار برای ‏‎ ‎‏آیت ‌الله العظمی بروجردی پیغام داده بود. یک بار هم برای امام پیغام داده بود، که هر دو ‏‎ ‎‏بار جواب بسیار جدی بود. من مربوط به حضرت امام را خودم از حضرت امام نشنیدم، ‏‎ ‎‏ولی کسی نقل می کرد که امام فرموده بودند: چکمه پدرت برای سر تو گشاد است. ‏‎ ‎‏نفرمودند، برای پایت گشاد است. مرحوم آیت‌ الله بروجردی نیز گفته بودند: همان وقت ‏‎ ‎‏هم او نتوانست کاری بکند که تو بخواهی آن را بپوشی.‏

‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 207