فصل ششم / خاطرات فضل الله فرخ
ترور منصور و بازتاب آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ترور منصور و بازتاب آن

‏در گیر و دار خفقان و بگیر و ببند بودیم که حسنعلی منصور ترور شد. این اتفاق که ‏‎ ‎‏افتاد، دستگاه به وحشت افتاد و منبرها را آزاد کرد.‏

‏مردم آزادی پیدا کردند. نام امام آزادانه گفته می‌شد و رژیم جرات ‏‏مقابله ‏‏نداشت. ‏‎ ‎‏می ‌دانست ترور منصور واکنش مردم به خفقان و ‏‏دستگیری ‌هاست و اگر شدت به خرج ‏‎ ‎‏دهد ممکن است قضیه پیچیده تر شود.‏


کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 224

‏البته بعد از ترور، رژیم کنترل انقلابیان و مبارزان را بیشتر کرد و 14، 15 نفر را‏‎ ‎‏ دستگیر کرد. در واقع افراد اصلی بازداشت شدند. گزارش لحظه به لحظه بازجویی ‌ها را‏‎ ‎‏برای شاه می ‌فرستادند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 225