فصل ششم / خاطرات فضل الله فرخ
تصرف پادگان ها و کلانتری های شهرستان ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تصرف پادگان ها و کلانتری های شهرستان ها

‏پیروزی در شهرستان‌ ها بعد از تهران بود و هنگامی که اخبار تهران به شهرستان ‌ها رسید، ماموران جا خالی کردند و مردم هم ریختند. البته کمتر درگیری شد و مسئله‏‎ ‎‏غارت سلاح‌ ها کمتر اتفاق افتاد. خود علمای شهرستان ‌ها رفتند و پادگان ‌ها را تحویل‏‎ ‎‏گرفتند و از مردم درخواست کردند حمله نکنند و به وسیله خود ارتشی‌ ها پادگان را نگه ‌داری کردند. البته بعضی جاها حرکت‌ هایی شده بود. حتی یک لشکر مهمی از غرب‏‎ ‎‏کشور حرکت کرده بود که به کمک گاردی‌ ها بیایند ولی مردم قزوین و کرج سر راه‏‎ ‎‏آنها را گرفتند و نگذاشتند به تهران برسند‏‎.‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 242