فصل هفتم / خاطرات محسن لبانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فصل هفتم / خاطرات محسن لبانی

فصل هفتم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات

محسن لبانی


کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 245


کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 246

‏محسن لبانی مطلق متولد 1308 شمسی در تهران‏‎ ‎‏است. او پس از پایان تحصیلات ابتدایی به کار آزاد در بازار مشغول شد. در 1330 شمسی در مبارزات ملی شدن صنعت نفت به رهبری آیت ‌الله کاشانی شرکت جست و به علت عضویت در تشکیلات فداییان اسلام دستگیر شد و برای مدتی در زندان بود. پس از آزادی به تحصیل علوم دینی در مدرسه خان و مروی پرداخت و در جلسات مخفی جمعیت موتلفه اسلامی شرکت جست.‏

‏در سال 1357برای مدتی کوتاه به زندان افتاد. لبانی به هنگام ورود حضرت امام خمینی به ایران در کمیته استقبال از امام خدمت کرد.‏

‏مصاحبه‌ ای که پیش روست در تاریخ 22 اردیبهشت 1378 با‏‎ ‎‏آقای لبانی انجام شده است.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 247