فصل اول: در ایران
تثبیت جایگاه امام در نجف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

تثبیت جایگاه امام در نجف

‏ رابطه امام با علما چطور بود و درسهایی که امام داشتند چه تاثیری ‏‎ ‎‏در حوزه داشت؟‏

‏ تاثیری که داشت این بود که اگر امام به نجف نمی رفت، ما ‏‎ ‎‏نمی توانستیم ادعای اعلمیت امام را بکنیم. اگر ادعای اعلمیت می کردیم ‏‎ ‎‏می گفتند‏‏:‏‏ ایشان که به نجف نرفته است، حوزه نجف پر از شیران بیشه ‏‎ ‎‏علم و عمل است‏‏.‏‏ معلوم نیست اگر ایشان آنجا می رفت و با آنها کشتی ‏‎ ‎‏می گرفت نجف پیروز و فاتح می شد‏‏.‏‏ اما خدا جوری وسائل را فراهم ‏‎ ‎‏کرد، این مسیری که امام طی کرد واقعاً اراده و مشیت الهی بود. تاثیری ‏‎ ‎‏که امام در حوزه گذاشت معرفی خود امام بود یعنی آقایان اعم از مراجع، ‏‎ ‎‏بزرگان و اینها همه فهمیدند که ایشان یکی از محققین و یکی از فقهای ‏‎ ‎‏عالی مقام و یکی از اصولیین و یکی از فلاسفه و یکی از عرفای درجه ‏‎ ‎‏یک از همه جهت هستند و گاهی هم که بحث اخلاقی شروع می‏‏‌‏‏کرد ‏‎ ‎‏مایه تعجب خیلی ها شده بود که این از نظر عرفانی هم خیلی فوق العاده ‏‎ ‎‏است‏‏.‏‏ به این ترتیب امام ‏‏را ‏‏در نجف اشرف از نظر علمی یک مرجع ‏‎ ‎‏دینی‏‏، بعنوان ‏‏یک مرجع و فقیه اصولی‏‏، ‏‏فیلسوف و عارف جامع و کامل ‏‎ ‎‏پذیرفتند.‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 96