فصل سوم: در فرانسه
امام و اهالی نوفل لوشاتو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

امام و اهالی نوفل لوشاتو

‏از موارد جالب توجه ‏‏علاقه و توجه اهالی نوفل لوشاتو به امام بود، اعم ‏‎ ‎‏از آنهایی که ساکن بودند یا آنهایی که روزهای یکشنبه می آمدند و منظره ‏‎ ‎‏نماز را ملاحظه می‏‏‌‏‏کردند. در موقعی که امام می خواستند از آن خانه ‏‎ ‎‏بیایند و از خیابان عبور کنند همسایه ها پشت پنجره جمع می شدند، چهره ‏‎ ‎‏نورانی امام را نگاه می کردند. یک عده ای هم که آنجا منافق بودند و ‏‎ ‎‏خودشان را بین دانشجویانی که به ملاقات امام می آمدند داخل می‌کردند، ‏‎ ‎‏آنها نمی خواستند این وضع را ببینند‏‏. منافقی‏‏ یکی از این همسایه ها را به ‏‎ ‎‏مناسبتی که من جریانش را نمی دانم زده بود، وقتی خبر به امام رسید ‏‎ ‎‏خیلی ناراحت شدند که چرا اینکار را کرده و همسایه ای ‏‏را که ما در‏‎ ‎‏جوار ‏‎ ‎‏او هستیم ‏‏اذیت کرده است. ‏‏هدف آن فرد این بود که بین اینها و امام را ‏‎ ‎‏بهم بزنند و کینه و عداوتی برای آنها نسبت به امام ایجاد کن‏‏ن‏‏د. ولی امام ‏‎ ‎‏بلافاصله با عکس العملی که نشان دادند، احوالپرسی که از آنها کردند و ‏‎ ‎‏در عید کریسمس برایشان گل و شیرینی فرستادند این مسائل را جبران ‏‎ ‎‏کردند.‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 259