فصل سوم: در فرانسه
مصاحبه ‌ها و سخنرانیهای امام در نوفل لوشاتو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مصاحبه ‌ها و سخنرانیهای امام در نوفل لوشاتو

‏ در ارتباط با مسائل عاشورا آیا مراسمی آنجا برگزار شد و حضرت ‏‎ ‎‏امام سخنرانی کردند‏‏؟‏

‏ بله در آنجا مراسم گرفتیم البته ‏‏نه ‏‏مراسم سینه زنی، در آن‏‏جا‏‏ مجلس ‏‎ ‎‏روضه خوانی برگزار شد و آقای محتشمی و بعضی دیگر صحبت کردند، ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 260

‏مجلس بسیار خوبی شد. خود امام هم روز عاشورا سخنرانی بسیار جالب ‏‎ ‎‏و سیاسی کردند و اهداف انقلاب را در آن سخنرانی بیان کردند که خیلی ‏‎ ‎‏مهم بود. آنجا بنی صدر بلافاصله نشست و از سخنرانی امام‏‏ نت‏‏ ‏‏برداری ‏‎ ‎‏کرد ‏‏و به سودا‏‏به‏‏ غضنفرپور که مترجمش بود، ‏‏داد. ‏‏خانم غضنفرپور‏‏،‏‏ که ‏‎ ‎‏هم خبرنگار و هم مترجم بنی صدر ‏‏بود، او متن را ‏‏به فرانسه ترجمه کرده ‏‎ ‎‏بود و به روزنامه های فرانسوی‏‏ (مثل لیبراسیون)‏‏ داده بود که ‏‏آنها هم ‏‎ ‎‏چاپ ‏‏و منتشر ‏‏کردند.‏

‏همچنین این سخنرانی را دکتر یزدی به انگلیسی ترجمه کرده و در ‏‎ ‎‏روزنامه های انگلیسی چاپ ‏‏شد.شهید محمد منتظری که انگلیسی بلد بود ‏‎ ‎‏گفت، آقای دکتر یزدی که سخنرانی امام را ترجمه به انگلیسی کرده ‏‎ ‎‏است ‏‏در متن آن ‏‏تصرف و تحریف کرده است جزئیات آن یادم نیست. ‏‎ ‎‏ولی به او گفتم خوب به خود دکتر یزدی بگویید از اینرو او را صدا ‏‎ ‎‏کردیم که چرا اینجوری کردی؟ عصبانی شد و گفت شما نمی فهمید شما ‏‎ ‎‏آبروی امام را می‏‏ ‏‏برید. گفتیم ما چه کار کردیم آبروی امام را بردیم، تو ‏‎ ‎‏داری آبروی امام را می بری. ‏‏او ‏‏می گفت همان که من گفتم صحیح است.‏

‏یک مورد دیگر ‏‏که باز هم ‏‏ما به دکتر یزدی اعتراض کردیم و او باز ‏‎ ‎‏حرف خودش را می زد، در ‏‏ماجرای ‏‏مصاحبه ای بود که به نظرم‏‏ خبرنگار‏‎ ‎‎CNN‎‏ به فرانسه آمد و آنها مدعی بودند که ما می خواهیم ‏‏با امام ‏‏مصاحبه ‏‎ ‎‏کنیم و زنده در 44 شبکه امریکا پخش می شود. ما هم باور کردیم به ما ‏‎ ‎‏هم گفتند اینها راست می گویند از صبح ساعت هشت آمدند وسایلشان را‏‎ ‎‏هم‏‏ آوردند در اتاقی ‏‏هم ‏‏که امام ‏‏آنجا ‏‏بودند. من دو سه بار رفتم خبر ‏‎ ‎‏گرفتم، اینها داشتند دوربینشان را تنظیم می کردند. وقتی آنجا رفتم دیدم ‏‎ ‎‏مسوولش عصبانی است، گفتند این چه جایی است که برای ایشان ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 261

‏گرفته اید؟ گفتم چیه چه اشکالی دارد؟ گفت نمی شود یک دوربین اینجا ‏‎ ‎‏تنظیم کرد. خیلی زحمت کشیدند ‏‏از ‏‏ساعت 8 تا ساعتهای 12-11 ‏‏زحمت ‏‎ ‎‏کشیدند تا توانستند دوربین ها را روی صورت امام تنظیم کنند. یک ‏‎ ‎‏دستگاهی هم بیرون داشتند که ‏‏فیلم را همان موقع ‏‏نشان می داد و کنترل ‏‎ ‎‏می کرد. موقعی که شروع به مصاحبه کردند، همان افراد کنترل کننده گفتند ‏‎ ‎‏صبر کنید! مصاحبه را قطع کردند و بعد معلوم شد پشت سرشان یک ‏‎ ‎‏کابلی از بالا بیرون بخاری آمده بود و این در فیلم کاملاً مشخص بود که ‏‎ ‎‏بعد آن را برداشتند دوباره شروع کردند به مصاحبه کردن. مترجم امام در ‏‎ ‎‏این مصاحبه دکتر یزدی بود. آنها انگلیسی سوال می‏‏‌‏‏کردند و دکتر یزدی ‏‎ ‎‏برای امام فارسی ترجمه می کرد، سپس وقتی امام پاسخ می‌داد دکتر یزدی ‏‎ ‎‏برای آنها انگلیسی ترجمه می‏‏‌‏‏کرد و فیلمبرداری می شد.‏

‏آنها مدعی بودند که ‏‏این مصاحبه بطور زنده ‏‏الآن در 44 شبکه ‏‏پخش ‏‎ ‎‏می‌شود ‏‏ولی ما بعداً از دانشجویان ایرانی که در امریکا بودند خبر گرفتیم ‏‎ ‎‏گفتند، شب پخش کردند یعنی مثلاً با 3-2 ساعت فاصله پخش شد. ‏‎ ‎‏البته خیلی خوشحال بودند و می گفتند وقتی این مصاحبه پخش شد ما ‏‎ ‎‏یک سروگردن بزرگتر و بلندتر شدیم و این افتخار بزرگی بود که رهبر ‏‎ ‎‏ایران چنین مصاحبه ای می‏‏‌‏‏کند و مطالبی را در رابطه با انقلاب ایران بیان ‏‎ ‎‏می کند.‏

‏مطلبی که من می خواستم عرض کنم این بود بعد از اینکه مصاحبه ‏‎ ‎‏برگزار شد آقای سید احمد مهری ‏‏که ‏‏هم فرانسه بلد بود و هم انگلیسی، ‏‎ ‎‏گفت‏‏:‏‏ فردوسی دکتر یزدی در ترجمه عبارت امام در رابطه با اسرائیل ‏‎ ‎‏خیانت کرده. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه امام فرمودند ما اسرائیل را ‏‎ ‎‏طرد می کنیم ولی ترجمه دکتر یزدی این بود که ما اسرائیل را به رسمیت ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 262

‏نمی شناسیم. خب این خیلی فرق دارد با مطلبی که امام می خواستند‏‏.‏

‏البته سیاست نهضت آزادی یا جبهه ملی همان به رسمیت نشناختن ‏‎ ‎‏بود؛ چون به رسمیت شناختن دو گونه است یک دو فاکتو داریم یعنی ‏‎ ‎‏می گویند این یک واقعیتی است، ما آنها را بعنوان یک واقعیت قبول ‏‎ ‎‏می کنیم ‏‏ا‏‏ما رسمی نمی دانیم و با آن رابطه برقرار نمی کنیم نوع رسمیت ‏‎ ‎‏هم آن است که رابطه برقرار کنیم، سفیر مبادله می شود. ‏‏مثلاً ‏‏در زمان شاه ‏‎ ‎‏ارتباط ایران با اسرائیل دو فاکتو بود صرفاً بعنوان یک واقعیت قبول ‏‎ ‎‏داشتند.نهضت‏‏ آزادی هم این معنا را قبول داشت که اسرائیل یک ‏‏واقعیتی ‏‎ ‎‏است و ما باید بپذیریم. وقتی آقای مهری این نکته را به من گفت گفتم: ‏‎ ‎‏شما حاضرید ‏‏به دکتریزدی بگویید؟گفت بله.دکتر یزدی راصدا کردیم. ‏‎ ‎‏ما که از کسی باک نداشتیم. گفتم آقای دکتر یزدی شما اینجور کردید؟ ‏‎ ‎‏آقای مهری جمله دکتر یزدی را به او گفت که تو اینگونه ترجمه کردی‏‏. ‏‎ ‎‏البته او‏‏ منکر نشد و گفت درست است پس چه باید ترجمه می کردم. ‏‎ ‎‏آقای مهری ترجمه صحیح را گفت که باید اینجور می گفتی. قدری فکر ‏‎ ‎‏کرد و گفت خوب درآنموقع ترجمه من همانی که یادم بود گفتم. گفتیم ‏‎ ‎‏تو خیانت کردی. امام سیاستشان این نیست که به رسمیت نشناسد، امام ‏‎ ‎‏می خواهند طردش کنند اصلاً از روی زمین بردارند نه اینکه به رسمیت ‏‎ ‎‏بشناسند. این مصاحبه در امریکا و همه کشورهای غربی ‏‏بازتاب وسیعی ‏‎ ‎‏داشت ‏‏و آنهایی که این مصاحبه را دیده بودند مطالب ‏‏آنرا ‏‏ارزنده و عالی ‏‎ ‎‏توصیف می‌کردند.‏

‏ در ارتباط با آقای مجابی ایشان شناخته شده نیست و نقش ایشان ‏‎ ‎‏چه بوده است؟‏

‏ نقش ‏‏آقای مجابی مثبت بود. برخوردهای سالمی داشت و کاری به ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 263

‏امام نداشت دخالتی هم در امور سیاسی نمی کرد بیشتر هماهنگ کننده بود ‏‎ ‎‏ولی بنی صدر و دکتر یزدی و قطب زاده دخالت داشتند. جریانی را یادم ‏‎ ‎‏آمد که ما جلوی نهضت آزادی را گرفتیم و آنجا اختیارات دست ما بود.‏

‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 264