مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه: دعایی، محمود، 1320 ـعنوان ونام پدیدآور: گوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی. مشخصات نشر: تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ ونشر عروج، 1387. مشخصات ظاهری:  227 ص. فروست: یادها؛ 35.ISBN:  978 - 964 - 335 - 997 - 3  شابک: وضعیت فهرست نویسی: فیپا یادداشت: نمایه. کتابنامه: ص. 227؛ همچنین به صورت زیرنویس.موضوع: 1. دعایی، محمود، 1320 ـ . 2. روحانیت ـ ـ ایران ـ ـ فعالیتهای سیاسی. 3. مجتهدان وعلما ـ ـ ایران ـ ـ خاطرات. شناسه افزوده: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ گروه تاریخ. مؤسسه چاپ ونشر عروج.  رده بندی کنگره: 3 آ 7 د/1670           DSR                                           رده بندی دیویی:  0844092/ 955شماره کتابشناسی ملی: 1231794                                                              

         کد/ م 2383

       

ARMORU~1

‏ ‏

 گوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی 

‎ ‎‎ ‎  ناشر:  چاپ ونشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س))

‎ ‎‎ ‎‏  ‏چاپ دوم:  1387 / 3000 نسخه           

‎ ‎   قیمت:  2100 تومان 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏                   ‏‏     ‏0 خیابان انقلاب، بین 12فروردین و فخر رازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 -  دورنگار: 66400915

                                0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره 1، تلفن: 66701297

  مراکز پخش:        0 خیابان انقلاب، خیابان 12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره 2، تلفن: 66955737

                               0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره 3، تلفن: 55203801

                               0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                    نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه IV