مطهری و مجاهدین خلق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مطهری و مجاهدین خلق

‏ نظر آقای مطهری در مورد سازمان مجاهدین خلق چه بود؟‏

‏آقای مطهری می گفتند که همه ما لغزیدیم، جز این مرد که در پرتو ‏‎ ‎

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 132

‏اتکایش به خداوند و راسخ بودن ایمانش نلغزید. ایشان مرتبط بود و نقل ‏‎ ‎‏می کرد: وقتی یکی از این افرادی که من می شناختم و به ایمانش اعتماد ‏‎ ‎‏داشتم نزد من آمد و گفت: من دیگر مسلمان نیستم، تا دو شب خوابم ‏‎ ‎‏نبرد و از سردرد به خودم می پیچیدم و ناله می کردم. ایشان تعبیر بسیار ‏‎ ‎‏زیبایی داشتند. می گفتند که خود ما هم دچار موج و هیجان شده بودیم و ‏‎ ‎‏فکر می کردیم که آنها شمشیر اسلام و بازوان دین اند و وظیفه همه ما این ‏‎ ‎‏است که از آنها حمایت و دفاع کنیم. ولی به هرحال این طور شد. مقدر ‏‎ ‎‏بود که این عالم عالیقدر و این پشتوانه عظیم اسلام (یعنی امام) سالم ‏‎ ‎‏بماند.‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 133