فصل چهارم: خاطرات آیت الله محمود قوچانی
برگزاری مجالس ختم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

برگزاری مجالس ختم

‏پس از خاکسپاری جنازه حاج آقا مصطفی مجالس ختم برگزار شد. رسم متعارف این ‏‎ ‎‏بود که ابتدا اولیاء متوفی به مدت سه روز مجلس ختمی می‌گذاشتند، بعد از آن علما و ‏‎ ‎‏شخصیت‌ها و مراجع دیگر مجلس ختم برگزار می‌کردند. با توجه به شخصیتی که حاج ‏


‏آقا مصطفی در نجف داشت متعارف این بود که حداقل بایستی چهل روز ختم‌ها ادامه ‏‎ ‎‏می‌یافت و درس‌ها تعطیل می‌شد. مراجع بزرگ مجالس ختم‌شان را برگزار کردند امام ‏‎ ‎‏هم نمی‌توانستند به آن‌ها بگویند که مجلس ختم نگیرید. پس از پایان مجالس ‏‎ ‎‏ختم مراجع، امام فرمودند که ختم کافی است و برای مدرسین حوزه هم پیام فرستادند ‏‎ ‎‏که درس‌هایتان را شروع کنید.‏

‏یک هفته از فوت حاج آقا مصطفی گذشته بود که امام به عنوان اولین فرد درسشان ‏‎ ‎‏را شروع کردند. ایشان در اولین جلسه پس از فوت حاج آقا مصطفی روی منبر نشستند ‏‎ ‎‏و فرمودند: بسم‏‏‌‏‏الله‏‏‌‏‏الرحمن‏‏‌‏‏الرحیم، مرگ مصطفی از الطاف خفیه پروردگار بود. سپس ‏‎ ‎‏درباره الطاف خفیه پروردگار اندکی صحبت کردند، این‏‏‌‏‏که خداوند تبارک و تعالی در ‏‎ ‎‏زیر پوشش بعضی از مسائل حاد و مشکل الطاف خفیه‏‏‌‏‏اش را شامل بندگان می‏‏‌‏‏فرماید و ‏‎ ‎‏بندگان زیر پوشش الطاف خفیه به مسائل مهمی از نظر مقامات معنوی و غیره می‏‏‌‏‏رسند. ‏‎ ‎‏حقّاً هم از نظر ظاهر و حسابگری‏‏‌‏‏ها فوت حاج آقا مصطفی این طور بود، یعنی ‏‎ ‎‏حق تعالی در واقع یک گوهر گرانبهایی را از حضرت امام و جامعه اسلامی گرفت و ‏‎ ‎‏در برابر آن انقلاب و حکومت اسلامی را ـ که از آمال و آرزوهای بزرگ امام بود ـ به ‏‎ ‎‏ایشان کرامت کرد. خوب، طبیعی است که سیر طبیعی را لازم دارد.‏