فصل اول : سابقه خانوادگی و تحصیلات
مترجم رسمی در دادگستری آلمان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مترجم رسمی در دادگستری آلمان

‏زندگی ما با تلاش و کوشش های زیاد در امر تحصیل و تامین هزینه زندگی و فعالیت در انجمن اسلامی می گذشت. به خاطر دارم زمانی که امام موسی صدر در یکی از سفرهای خود که به دعوت رسمی دولت آلمان از آن کشور دیدن می کردند، شب ها را به منزل ما آمده و در کلبه محقر دانشجویی ما سپری می کردند، شب اول که برای ایشان شام آماده می کردیم، به اندازه کافی پول در اختیار نداشتیم که سه عدد بادمجان خریداری کنیم. البته نوع رفتار ما با دائی جان به گونه ای نبود که ایشان احساس کنند در تنگنای مالی قرار داریم. در آن زمان یعنی در سال 1348 ـ که من خود را برای امتحانات دوره مهندسی آماده می کردم، توسط یکی از دوستان آلمانی ام خبردار شدم که دادگستری استان، به مترجم زبان فارسی نیاز دارد. به آنجا مراجعه و داوطلب امتحان رسمی شدم. بعد از گذراندن امتحان مربوطه و ادای قسم ـ به قرآن ـ اجازه یافتم به عنوان مترجم رسمی قسم خورده در دادگاه های آلمان حضور یابم. و نیز به ترجمه مدارک و اسناد رسمی اشتغال ورزم. ‏

‏کار ترجمه رسمی مدارک و نیز حضور در دادگاه ها گشایشی در شرایط مالی ما فراهم کرد. خاصه از آن جهت که امور ترجمه مدارک را در منزل انجام می دادم. و به نسبت صرف وقت، حق الترجمه چه در دادگاه ها و چه ترجمه رسمی مدارک، نسبتاً رقم قابل توجهی بود. اولین کاری که انجام دادیم، یک آپارتمان دو اطاقه اجاره کردیم و یک رفاه نسبی برای خود فراهم ساختیم.‏

‏فاطی، چنان که گفتم خیلی زود به زبان آلمانی تسلط پیدا کرد و قسمتی از وقت خود را به کمک به دانشجویان تازه وارد در فراگرفتن زبان و دیگر مشکلات زندگی آنها اختصاص می داد. ‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 49

C:\Users\Archive9\Pictures\1.JPG

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 50