فصل دوم : فعالیت های سیاسی ، اجتماعی و دانشجویی
تبدیل مدیریت دانشجویی به نظام خلیفه‌گری‌
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تبدیل مدیریت دانشجویی به نظام خلیفه‌گری‌

‏اتفاقاً فردا صبح که جلسه کنگره تشکیل شد اعلام کردند که کادر مرکزی برای ‏‎ ‎‏صرفه جویی در وقت، دیشب ساعاتی بعد از نیمه شب جلسه محرمانه داشتند و آقای ‏‎ ‎‏دکتر عویجه را به عنوان امیرالمومنین انتخاب کرده اند که سازمان را اداره کند و اعضای ‏‎ ‎‏کادر مرکزی زیرنظر ایشان کار بکنند. ما به عنوان اعتراض کنگره را ترک کردیم. البته ‏‎ ‎‏خیلی تلاش کردند که ما را برگردانند. ما اعلام کردیم: البته به عضویت خودمان در این ‏‎ ‎‏سازمان ادامه می دهیم و در مراسم و برنامه های آن شرکت می کنیم، اما فعالیت ‏‎ ‎‏تشکیلاتی انجام نمی دهیم، زیرا مایه گذاشتن برای سازمانی که نمی دانیم از کجا هدایت و تغذیه فکری و مالی می شود را به صلاح خودمان نمی دانیم.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 74