فصل دوم : فعالیت های سیاسی ، اجتماعی و دانشجویی
نظر امام درباره دکتر شریعتی و استاد مطهری‌
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نظر امام درباره دکتر شریعتی و استاد مطهری‌

‏در یک سفری که به نجف رفتم، شنیده بودم که آقای اشراقی با همکاری یکی از آقایان ‏‎ ‎‏(فکر می کنم آقای فاضل لنکرانی) قصد دارند مشترکاً کتابی علیه دکتر شریعتی در ایران ‏‎ ‎‏منتشر بکنند، می خواستم بدانم امام از این قضیه مطلع هستند یا نه. به امام گفتم نقل ‏‎ ‎‏شده که آقای اشراقی به شما گفته اند که شریعتی خود را هم شان پیغمبران قرار داده. ‏‎ ‎‏ایشان در پاسخ گفتند: به این شایعات توجهی نکنید، آقای مطهری که کتاب حجاب را ‏‎ ‎‏نوشت، بعضی آقایان برای من نامه نوشتند که از وقتی کتاب ایشان منتشر شده در محله ما دختران چادرهایشان را برداشتند. من پیغام دادم که اگر یک عالم روحانی را پیدا ‏‎ ‎‏کردید که این قدر کلامش روی جوانان تاثیر دارد، این را حفظش کنید، تایید و تشویق ‏‎ ‎‏کنید و بگذارید جوان ها به حرفش گوش بکنند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 112