فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
تاسیس نهضت مقاومت ملی در ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تاسیس نهضت مقاومت ملی در ایران

‏پس از کودتای 28 مرداد و نفوذ آمریکایی ها بر مقدرات کشور و تاسیس سازمان امنیت ‏‎ ‎‏توسط تیمور بختیار، محیط رعب و وحشت در ایران پا گرفت.‏

‏سیاستمداران و بزرگان و سالخوردگان هر یک از گوشه ای فرا رفتند. در این مقطع ‏‎ ‎‏مسلمانان مبارز و پیشگامان نهضت آزادی طلبی و استقلال خواهی با شرایط دشواری ‏‎ ‎‏روبه رو بودند. در همین دوران اولین نهضت مقاومت ملی در ایران شکل گرفت. ‏‎ ‎‏شخصیت هایی مانند آیت الله سیدرضا زنجانی، دکتر یدالله سحابی، آیت الله طالقانی، ‏‎ ‎‏مهندس بازرگان، فتح الله بنی صدر، حسین شاه حسینی،... دور هم جمع شدند و در تیر ‏‎ ‎‏ماه 1339 به تقارن سالروز 30 تیر سال 1331 بیانیه ای تحت نام «شورای جبهه ملی ‏‎ ‎‏دوم» صادر کردند. این بیانیه که به امضای آقایان آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر ‏‎ ‎‏یدالله سحابی، اللهیار صالح، غلامحسین صدیقی و باقر کاظمی بود اعلام می داشت که ‏‎ ‎‏احزابی نظیر حزب ایران، حزب مردم ایران و حزب ملت ایران نیز در آن جبهه حضور ‏‎ ‎‏دارند.‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 168

‏در دانشگاه هم که از سال های پس از شهریور 1320، انجمن اسلامی به همت آقایان ‏‎ ‎‏بازرگان، طالقانی و سحابی تشکیل شده و فعالیت علمی، مذهبی و سیاسی داشت در ‏‎ ‎‏کنار تشکیلات دیگری نظیر جامعه سوسیالیست ها (وابسته به نهضت مقاومت ملی) و ‏‎ ‎‏نیز طرفداران دکتر مصدق متشکل در هسته های دانشجویی به سرپرستی شاپور بختیار و وابسته به جبهه ملی مبارزه می کردند. گروه های عقیدتی چپ و متمایل به مارکسیسم ‏‎ ‎‏نظیر گروه بیژن جزنی دارای تلاش های سیاسی بودند.‏

‏در آن زمان و پس از صدور بیانیه جبهه ملی دوم دو نظریه در این مجموعه پدیدار ‏‎ ‎‏شد. عده ای معتقد بودند که جبهه باید متشکل از احزاب باشد و افراد باید هر کدام ‏‎ ‎‏متناسب با افکار و عقایدشان در دسته هایی اجتماع کنند و با داشتن مرامنامه و خط مشی و اساسنامه مشخص با اعزام نمایندگان خود، در جبهه فعالیت داشته باشند. دسته ای دیگر نظیر اللهیار صالح و شاپور بختیار بر این عقیده بودند که در شرایط سیاسی ‏‎ ‎‏موجود، افراد نیز می توانند در کنار احزاب به عضویت جبهه ملی در آیند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 169