خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطبایی (ج. 2): ‏‏لبنان ، امام صدر و انقلاب فلسطین‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطبایی (ج. 2): ‏‏لبنان ، امام صدر و انقلاب فلسطین‏

5

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه I


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه II

یادها ـ 26

‏ ‏

خاطرات سیاسی ـ اجتماعی

‏ ‏

دکتر صادق طباطبایی

‏ ‏

(جلد دوم)

‏ ‏

لبنان ، امام صدر و انقلاب فلسطین

‏ ‏

موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)

گروه تاریخ

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه III