فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
تشکیلات مستقل از رهبری جبهه ملی‌
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تشکیلات مستقل از رهبری جبهه ملی‌

‏در سال 1340 (آذرماه) به همت علی شریعتی و خسرو قشقایی، نمایندگان کمیته های ‏‎ ‎‏دانشجویی وابسته به جبهه ملی، در اشتوتگارت آلمان گرد هم آمدند. در جلسات ‏‎ ‎‏گسترده این نشست، سیاست رهبران جبهه در داخل کشور مورد نقد و بررسی قرار ‏‎ ‎‏گرفت و سرانجام استقلال شاخه اروپایی جبهه از مشی رهبران داخل کشور به تصویب ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 180

‏رسید. در این گردهمایی همچنین در کنگره دوم کنفدراسیون که قرار بود سه هفته بعد ‏‎ ‎‏برگزار شود و اساسنامه سازمان به عنوان اتحادیه ملی طرح و تصویب گردد مشی واحد ‏‎ ‎‏و یکپارچه ای به عنوان دستورالعمل واحد دانشجویان در برخورد با نیروهای طرفدار ‏‎ ‎‏حزب توده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر شد رهبری فعالیت های ‏‎ ‎‏جبهه ملی در مونیخ متمرکز گشته و تا برگزاری اولین کنگره جبهه ملی در خارج از ‏‎ ‎‏کشور، که قرار شد در بهار سال 41 تشکیل گردد، به شورای موقت منتخب واگذار ‏‎ ‎‏گردد.‏

ب ـ در آمریکا

‏در ایالات متحده آمریکا نیز شاخه دانشجویی جبهه ملی در دو محور متمرکز شده بود:‏

‏1ـ انجمن دانشجویان ایرانی، شمال کالیفرنیا به رهبری مصطفی چمران و حسن ‏‎ ‎‏لباسچی 2ـ انجمن دانشجویان ایرانی، جنوب کالیفرنیا به رهبری منصور فرهنگ و ‏‎ ‎‏اردشیر دهقانی مصطفی چمران همچنین در سال 1960 (1339) انجمن دانشجویان مسلمان را در شهر بر کلی تاسیس کرد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 181