فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
سفر شاه به فرانسه‌
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سفر شاه به فرانسه‌

مخالفت علی شریعتی با دعوت سفارت شاهنشاهی

‏در آبان ماه 1340 نصرالله انتظام سفیر ایران در پاریس با نماینده اتحادیه دانشجویان ‏‎ ‎‏ایرانی در فرانسه تماس گرفت و پیشنهاد کرد، هیاتی به نمایندگی آنان با شاه که به ‏‎ ‎‏زودی در پاریس خواهد بود ملاقات کنند و مسائل و مشکلات دانشجویی خود را با ‏‎ ‎‏«اعلیحضرت» در میان گذارند. این پیشنهاد در جلسه مجمع عمومی سازمان مطرح ‏‎ ‎‏گردید. در حالی که بنا به پیشنهاد طرفداران حزب توده، برخی از اعضاء به معرفی ‏‎ ‎‏نماینده اقدام می کردند، علی شریعتی پیشنهاد داد به دلیل وابستگی کامل شاه به آمریکا و ادامه سیاست اختناق در ایران، دعوت سفارت پذیرفته نشود و نماینده ای برای مذاکره با شاه اعزام نگردد. از 108 نفر اعضای حاضر در جلسه 98 نفر به پیشنهاد شریعتی رای مثبت داده و بقیه یا ممتنع یا مخالف رای دادند، در آن زمان حدود 700 دانشجوی ایرانی در فرانسه مشغول تحصیل بودند. علیرغم تصویب مجمع عمومی حدود 60 نفر از دانشجویان با شاه ایران دیدار کردند که بعداً به پیشنهاد ملّیون از سازمان دانشجویی اخراج شدند.‏

‏در شهریور همین سال کنفدراسیون به اتحادیه بین المللی دانشجویان پیوست که ‏‎ ‎‏گزارش آن در کنگره بعدی به اطلاع اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی رسید؛ که ‏‎ ‎‏در ژانویه 1962 در پاریس گرد هم آمده بودند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 185