فصل دوم : در لبنان
ویژگی های شخصیتی امام صدر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ویژگی های شخصیتی امام صدر

‏این روحانی و طلبه جوان و این شخصیت بارز مذهبی حدوداً سی ساله چه ویژگیهایی ‏‎ ‎‏داشت؟ اندیشه‌اش متاثر از چه نوع نگرش به دین، مذهب و مکتب اجتماعی بود؟ رفتار ‏‎ ‎‏و منش و شیوه تربیتی او چه با خودی و غیرخودی، چه با سنی و شیعی، چه با ‏‎ ‎‏مسیحی، چه با مارکسیست مدعی، چه با دشمن تشنه به خونش، چه نوع روش، سلوک ‏‎ ‎‏و منشی بود که تمامی خصومت‌های کینه‌توزانه و دشمنی‌های برشمرده، کارساز واقع ‏‎ ‎‏نگشت و بزرگان فکر و اندیشه و سیاست و مذهب نه تنها علیه این شخصیت بسیج ‏‎ ‎‏نشدند بلکه مفتون و مسحور این جوان شیعی ایرانی شدند.‏

‏آن چه در پی می‌آید بیان خاطرات و وقایعی است که به درستی پاسخ‌گوی این ‏‎ ‎‏پرسش مهم است و چراغی می‌تواند بود که فروغ آن روشنگر راه و مدار روحانیان ‏‎ ‎‏جوان و آزاده ما در ایفای وظیفه خطیر آنان در این غوغای فرهنگی و در این زمانه ‏‎ ‎‏پرآشوب باشد.‏

‏امیدوارم این بازگویی‌ها برای علاقمندان و تاریخ‌نگاران و تحلیل‌گران مسائل اجتماعی ‏‎ ‎‏بی‌فایده نباشد. همچنین امیدوارم جوانان مخلص و علاقمند به فعالیت‌های اسلامی، سیاسی و ‏‎ ‎‏اجتماعی به نکات نهفته در آن، خصوصاً آنجا که به روش تربیتی و منش والا و بینش ژرف ‏‎ ‎‏سیاسی و نگرش دینی امام صدر و روش‌های پیامبرگونه آن انسان الهی در برخورد با دوست ‏‎ ‎‏و دشمن مربوط است، توجه ویژه مبذول دارند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 17

‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 18