فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
فصل جدید در مبارزات دانشجویی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فصل جدید در مبارزات دانشجویی

حضور نماینده دانشگاه تهران در کنگره کنفدراسیون

‏تعطیلی مجلس و شهادت دکتر خانعلی، حرکت شاه برای کنترل اصلاحات و تدارک ‏‎ ‎‏انقلاب سفید، فصل جدیدی در مبارزات دانشجویی را رقم زد.‏

‏با تصویب اساسنامه کنفدراسیون به عنوان اتحادیه ملی، حال می بایست عضویت ‏‎ ‎‏این اتحادیه دانشجویی در یکی از سازمان های بین المللی قطعیت یابد تا کنفدراسیون از ‏‎ ‎‏مشروعیت حقوقی به عنوان یک «اتحادیه ملی» دانشجویی برخوردار گردد.‏

‏هیات دبیران منتخب کنگره پاریس، کنگره سالآنه را طبق اصل مصوب اجلاس ‏‎ ‎‏پاریس در ژانویه 1963 (دی ماه 1341) در شهر لوزان (سوئیس) برگزار کردند. در این ‏‎ ‎‏اجلاس محمد توسلی (اولین شهردار تهران بعد از انقلاب) به نمایندگی از طرف ‏‎ ‎‏دانشگاه های ایران با شعار «اتحاد، مبارزه، پیروزی» در کنگره لوزان شرکت کرده و پیام ‏‎ ‎‏همبستگی کامل دانشجویان داخل کشور را از اتحادیه ملی، به اطلاع کنگره رسانید. در ‏‎ ‎‏این کنگره که نمایندگان دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا نیز حضور داشتند، اساسنامه و ‏‎ ‎‏مرامنامه کنفدراسیون با تغییراتی اصلاح و تصویب شد و نیز مقرر شد، سازمان به ‏‎ ‎‏عضویت سازمان بین المللی دانشجویان در آید تا از مقبولیت و مشروعیت حقوقی ‏‎ ‎‏برخوردار گردد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 204