فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
ساواک هم مروج اندیشه مائو می ‌شود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ساواک هم مروج اندیشه مائو می ‌شود

‏ساواک هم بیکار نبود. در سال 1970 روزنامه ای بنام «پرچم سرخ» با ترویج اندیشه های ‏‎ ‎‏رفیق مائو منتشر شد. در این نشریه به اختلافات رفقا! در سازمان های متعدد و متنوع و ‏‎ ‎‏رنگارنگ کمونیستی به شدت دامن زده می شد. گرچه وابستگی این روزنامه به ساواک ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 257

‏هم از طریق نوع مطالب و هم از طریق سازمان های وابسته به کنفدراسیون خیلی زود ‏‎ ‎‏افشا گردید ولی نشان از آن داشت که رژیم نیز دست اندرکار خلق سازمان های به ‏‎ ‎‏اصطلاح خلقی و کمونیستی شده است. سازمان های وابسته ـ که ذکر آنان رفت ـ گرچه ‏‎ ‎‏با هم به رقابت و خصومت پرداخته بودند ولی همدیگر را می شناختند، لذا خیلی زود ‏‎ ‎‏توانستند ردّپای ساواک را در «پرچم سرخ» پیدا کنند. از دیگر کارهای ساواک حادثه ای ‏‎ ‎‏بود که در روزهای برگزاری کنگره دهم کنفدراسیون (26 دسامبر 69 تا 5 ژانویه 70) ‏‎ ‎‏در شهر کارلسروهه رخ داد. در این کنگره حدود 400 نماینده از سازمان های تابعه ‏‎ ‎‏کنفدراسیون حضور داشتند. اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان پیامی برای کنگره ‏‎ ‎‏فوق ارسال کرده؛ و از مبارزات سازمان در حمایت از مردم مسلمان ایران و مبارزات ‏‎ ‎‏آنان به رهبری آیت الله خمینی قدردانی کرده بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 258