فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
تظاهرات در اروپا و خاور میانه‌
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تظاهرات در اروپا و خاور میانه‌

‏در شهر بن، انجمن های اسلامی تظاهراتی را در محوطه دانشگاه برگزار کردند و آنگاه ‏‎ ‎‏عازم حرکت به صورت راهپیمایی به طرف سفارت ایران و سپس سفارت آمریکا در بن ‏‎ ‎‏شدند. گرچه قبلاً پلیس بن اجازه عبور از مقابل سفارت آمریکا ـ نه توقف در مقابل ‏‎ ‎‏آنجا ـ را صادر کرده بود ولی ناگهان از تصمیم خود عدول کرد و به مسوولین تظاهرات ‏‎ ‎‏اعلام کرد بعد از عبور از مقابل سفارت ایران باید به جایگاه اولیه خود، یعنی زمین ‏‎ ‎‏چمن دانشگاه بن باز کردند. در رم و پاریس و لندن و بیروت نیز واحدهای انجمن های ‏‎ ‎‏اسلامی به همراهی برخی از هواداران کنفدراسیون جهانی، اعتراضات و راهپیمایی ‏‎ ‎‏مشابهی برگزار کردند. بیانیه اتحادیه را در بن تا آنجا که به خاطر دارم مهدی نواب و ‏‎ ‎‏همایون یاقوت فام دو تن از بنیانگذاران اتحادیه تهیه کرده بودند، ولی پلیس با بعضی از ‏‎ ‎‏بخش های آن، آنجا که به زعم آنان توهین به شاه ایران و دولتمردان آمریکا بود، ‏‎ ‎‏مخالفت کرده بود که با کمی تغییرات در عبارات بالاخره موافقت کرد که در خلال ‏‎ ‎‏راهپیمایی به آلمانیان عرضه گردد.‏

‏ماجرای گاز اشک آور که برای دوربین تلویزیون حادثه ای مهم به لحاظ ماهیت ‏‎ ‎‏خبری بود، در سراسر جهان منعکس شد و در حاشیه آن، تظاهرات اتحادیه در دیگر ‏‎ ‎‏پایتخت های اروپایی انعکاس خبری گسترده ای یافت.‏

‏دولت آموزگار در داخل کشور سخت وحشت زده شده بود. او در پاسخ پترشولاتور ‏‎ ‎‏خبرنگار آلمانی گفته بود: «مردم ایران عاقل تر از آن هستند که از مشتی اراذل و اوباش ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 297

‏حمایت کنند. آنان دیده اند که پیشرفت های دهه اخیر زندگی آنان را هم در سطح و هم ‏‎ ‎‏در محتوا ارتقاء داده است. مردم ایران قدرناشناس نیستند و فریب ایادی استعمارگران ‏‎ ‎‏سرخ و مرتجعان سیه دل را نخواهند خورد‏‎[1]‎‏».‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 298

  • . 20 نوامبر 1977 (29 آبان 1356) کانال دوم تلویزیون آلمان، برنامه خبری ساعت 19 و برنامه «ژورنال روز»  ساعت 45:21 دقیقه همان روز همان کانال در ساعت 21 و 45.