فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
پانزدهم خرداد نزدیک می شود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پانزدهم خرداد نزدیک می شود

‏سالگرد قیام پانزدهم خرداد در پیش بود. در یک عملیات گسترده، ساواک کثیری از ‏‎ ‎‏دانشجویان و اساتید را دستگیر و بازداشت کرده بود. در شهر قم در درگیری های متعدد ‏‎ ‎‏مردم را به رگبار مسلسل بسته بود و حتی زمانی که مردم به منازل مراجع پناه بردند در ‏‎ ‎‏تعقیب آنان به منازل نیز حمله برده و تظاهرکنندگان را به گلوله بست. در منزل آیت الله ‏‎ ‎‏گلپایگانی شدت کشتار و خشونت به حدی بود که آیت الله گلپایگانی دچار حمله قلبی ‏‎ ‎‏شده و به بیمارستان منتقل شد.‏

‏اخباری که از این وقایع در روزنامه های رژیم منتشر می شد، جز تعداد کمی ‏‎ ‎‏دستگیری «عوامل خارجی» و «مارکسیست های اسلامی» و «کشف یک باند قاچاق ‏‎ ‎‏اسلحه» و «کشف نمونه هایی از مواد منفجره» که عمال خارجی! در تظاهرات خود از ‏‎ ‎‏آنها استفاده کرده بودند چیز دیگری نبود و در کنار آن با آب و تاب بیشتر از آزادی های ‏‎ ‎‏سیاسی و انتخابات آزاد دم زده می شد.‏

‏در طول این حوادث، اتحاد جماهیر شوروی پیوسته از شاه اعلام حمایت می کرد و ‏‎ ‎‏معترضین را عوامل ارتجاع سیاه می خواند، این همه در حالی بود که شاه به آمریکاییان ‏‎ ‎‏می گفت که عناصر وابسته به حزب توده و مارکسیست های اسلامی تحت حمایت آنان ‏‎ ‎‏و تحت هدایت جاسوسان ک.گ.ب، عاملان اصلی بحران در ایران هستند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 322