فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
لغو سفر اعلیحضرتین به کشورهای حوزه بالکان‌
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

لغو سفر اعلیحضرتین به کشورهای حوزه بالکان‌

‏در اردیبهشت 1357 شاه قرار بود به اتفاق ملکه از کشورهای حوزه بالکان دیدار کنند و ‏‎ ‎‏در اولین مرحله قرار بود به بلغارستان برود. رشد مبارزات مردم او را از رفتن منصرف ‏‎ ‎‏کرد. سخنگوی دربار اعلام کرد که سفر اعلیحضرتین به دلیل سرماخوردگی شاهنشاه به ‏‎ ‎‏بعد موکول شده است. پرویز راجی، سفیر شاه و از یاران غار اشرف پهلوی ـ به اعتراف ‏‎ ‎‏خود راجی در کتاب خاطراتش که در لندن منتشر و در ایران نیز ترجمه شده است ـ در ‏‎ ‎‏مورد لغو سفر ملوکانه به دلیل سرماخوردگی نوشت، احتمالاً میکرب این سرماخوردگی ‏‎ ‎‏از قم شایع شده بود.‏

‏در صفحات پیشین ذکر کردم که در این مقطع در نجف بودم. در همان جا از احمد ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 326

‏آقا که از اوضاع ایران لحظه به لحظه اطلاع پیدا می کرد شمه ای از حوادث قم و حدود ‏‎ ‎‏30 شهر ایران و از جمله ادامه اعتصابات دانشگاه، و استادان را شنیدم. در همان زمان ‏‎ ‎‏امام سخنرانی معروف خود را در تشویق و دعوت مردم به قیام سراسری در سالروز ‏‎ ‎‏پانزدهم خرداد ایراد کردند. از همان جا با دکتر رضا صفاتی یکی از دبیران اتحادیه ‏‎ ‎‏تماس گرفتم و متن پیام و شمه ای از سخنرانی امام را برای او در تلفن خواندم که ‏‎ ‎‏ضمن ارسال آن برای تمام واحدهای تابعه و و انتشار ترجمه آن برای تنویر افکار ‏‎ ‎‏عمومی اروپا، از تمام اعضای انجمن های اسلامی بخواهد که در تجلیل پانزدهم خرداد ‏‎ ‎‏برنامه های گسترده ای سامان دهند.‏

‏در ایران به موازات آماده شدن مردم برای بزرگداشت قیام پانزدهم خرداد و سرکوب ‏‎ ‎‏خونین و روزمره تظاهر کنندگان که دیگر رفته رفته ترجیع بند مرگ بر شاه را پیوسته در ‏‎ ‎‏راهپیمایی ها فریاد می زدند، شاه همچنان شعار آزادی های اجتماعات و آزادی های ‏‎ ‎‏مطبوعات را بر زبان می راند. در این زمان اعلام شد که اعلیحضرتین عازم زیارت مشهد ‏‎ ‎‏مقدس هستند، شاه به زیارت آستان قدس رفت و در اجتماعی ساختگی نوید!! پایان نفت ‏‎ ‎‏ایران را در چند سال دیگر داد. در حرم عده ای از وعاظ السلاطین و به قول امام ‏‎ ‎‏آخوندهای درباری به مداحی از شاه پرداختند. امام در نجف در همین سخنرانی شان که ‏‎ ‎‏بدان اشاره کردم، این اظهارات شاه را تحلیل کردند و معنای وصول به دروازه تمدن ‏‎ ‎‏بزرگ را بیان داشتند. امام در همین سخنرانی تلویحاً از مهندس بازرگان که قبل از این در ‏‎ ‎‏مصاحبه با تلویزیون بلژیک گفته بود، تا شاه در این مملکت هست، ایران روی آزادی ‏‎ ‎‏نخواهد دید، یاد کردند و گفتند همان طوری که یکی از بزرگان سیاسیون گفته است، که ‏‎ ‎‏یکی از دو راه ـ را ـ دارند مسلمین، ایرانی ها: یا آزادی یا بودن این ـ اشاره به شاه.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 327