فصل سوم : گفتگـو
دیدار امام صدر با جمال عبدالناصر در قاهره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دیدار امام صدر با جمال عبدالناصر در قاهره

‏من طبق قراری که از قبل گذاشته بودم در اسفند سال‏‎ ‎‏1348 برای دیدار با امام صدر به ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 220

‏لبنان رفتم. وقتی رسیدم همسرشان گفت: آقای صدر به مصر عزیمت کرده است و ‏‎ ‎‏نامه‌ای نوشته که به شما بدهم. ایشان در نامه نوشته بودند سریع پاسپورت خود را به ‏‎ ‎‏شیخ محمود فرحات (یکی از افراد کادر دفتری ایشان) بده تا ترتیب ویزا و بلیط را ‏‎ ‎‏بدهد و به من ملحق شو. امام صدر برای شرکت در اجلاس مجمع‌البحوث‌الاسلامیه ‏‎ ‎‏روز سوم مارس 1970 وارد مصر شده بودند. من دو روز بعد در قاهره به ایشان ‏‎ ‎‏پیوستم. خاطرم هست که ایشان بر اساس دیدگاه خاصی که در مسائل جهانی و ‏‎ ‎‏منطقه‌ای داشتند و همچنین به واسطه نگرش نوینشان در اصول و فقه اسلام که در حل ‏‎ ‎‏مسائل فرهنگی و اجتماعی و‏‎ ‎‏سیاسی راهکار ارائه می‌دادند سخنرانی بسیار خوبی در ‏‎ ‎‏اجلاس داشتند. این سخنرانی مورد توجه علما و حاضرین قرار گرفت و بازتاب ‏‎ ‎‏گسترده‌ای در مطبوعات آن زمان داشت. فکر می کنم عبدالناصر پیش از ملاقات با امام ‏‎ ‎‏صدر از این سخنرانی و محتوای آن آگاهی داشت.‏

‏یک روز قبل از ملاقات با عبدالناصر محمد حسنین هیکل روزنامه‌نگار معروف ‏‎ ‎‏عرب و سردبیر روزنامه الاهرام در محل هتل دیداری دو ساعته با آقای صدر داشت. ‏‎ ‎‏قرار ملاقات با رئیس‌جمهور فقید مصر در 12مارس 1970 حدود 20 تا 30 دقیقه تعیین ‏‎ ‎‏شده بود. در زمان مقرر آقای هیکل به دنبال امام صدر آمد و به اتفاق راهی منزل جمال ‏‎ ‎‏عبدالناصر شدیم. وقتی به محل رسیدیم پس از دقایقی امام موسی صدر را به اتاق ‏‎ ‎‏عبدالناصر راهنمایی کردند من و هیکل بیرون اتاق در سالنی دیگر منتظر ماندیم. دقایق ‏‎ ‎‏سپری شد و از نیم ساعت هم گذشت. هیکل مرتب ساعت خود را نگاه می‌کرد و ‏‎ ‎‏زیرلب می‌گفت: والله عظیم...‏

‏مسوولان دفتر هم یکی دو بار به داخل اتاق رفتند اما دیدار پایان نیافت. برای آنها ‏‎ ‎‏باورکردنی نبود که شخصیتی مانند عبدالناصر بیش از وقت تعیین شده دیدار را طول بدهد.‏

‏پس از گذشت یک ساعت و نیم عبدالناصر و امام با روی گشاده از اتاق خارج ‏‎ ‎‏شدند. آقای عبدالناصر با ما سلام و علیکی کرد و خطاب به هیکل گفت:خطبه این هفته ‏‎ ‎‏الازهر در روز جمعه را آقای صدر بخوانند.‏

‏این صحبت و نحوه برخورد حاکی از عمق تاثیری بود که امام موسی صدر بر روی ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 221

‏جمال عبدالناصر گذاشته بود.‏

‏من معتقدم که اگر ایشان می‌بود، قطعاً بسیاری از حوادثی که بر ما گذشتند اصلاً ‏‎ ‎‏پیش نمی‌آمدند! البته اگر بوقوع می‌پیوستند، مواضع ایشان یقیناً حساب شده و متناسب ‏‎ ‎‏با ابعاد حادثه و نوع آن می‌بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 222