فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
نخست ‌وزیری شریف امامی‌
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نخست ‌وزیری شریف امامی‌

‏جمشید آموزگار در شهریور 57 برکنار شد و مهندس شریف امامی، رئیس لژ اعظم ‏‎ ‎‏فراماسونری ایران بر سر کار آمد. شریف امامی به تصور اینکه اوضاع شبیه شرایط و ‏‎ ‎‏اوضاع و احوال سیاسی سال 1340 بعد از فوت آیت الله بروجردی است و فقدان یک ‏‎ ‎‏مرجع مقتدر بلامنازع و جامع الشرایط در قم، امکان حصول توافقی با مراجع ثلاث قم ‏‎ ‎‏را بدست خواهد داد، با اعلام این مطلب که: «نارضایتی جامعه روحانیت عمده ترین، ‏‎ ‎‏تندترین و پیچیده ترین مشکل رویاروی رئیس حکومت جدید است... اساس قضیه در ‏‎ ‎‏رهبری مثلث قم است، اگر بتوان با آنان کنار آمد و به تفاهم، حتی تفاهم نسبی تدریجی ‏‎ ‎‏رسید، شرایط مساعدی برای حل و فصل مشکلات سیاسی و اجتماعی مختلف به ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 333

‏وجود خواهد آمد... تفاهم با رهبران مذهبی در قم در چهارچوب قانون اساسی مقدور ‏‎ ‎‏است...» نمی توان گفت که شریف امامی از موضع و برنامه های امام بی اطلاع بوده است. وقتی می گوید تفاهم با رهبران سیاسی در چهارچوب قانون اساسی مقدور است،قطعاً نظر امام را ـ که نفی سلطنت مطلقه و پایان شاهنشاهی، محور برنامه های ایشان بود ـ می دانست.‏

‏در تحلیلی که در اتحادیه انجمن های اسلامی به عمل آوردیم، بدین باور رسیدیم که ‏‎ ‎‏این تاکتیک ها اولاً برای ایجاد جدایی میان رهبران روحانی است، ثانیاً خطرناکتر از همه ‏‎ ‎‏حذف و ترور امام، احتمالاً در دستور کار آنان قرار گرفته است.‏

‏اعمال فشارهایی که در همین زمان به درخواست دولت ایران، توسط عمال بعثی بر ‏‎ ‎‏امام وارد می آمد، همین مطلب را اثبات می کرد.زمانی که منزل امام در نجف محاصره ‏‎ ‎‏شد ـ اواسط شهریور 57 ـ امام موسی صدر طی یک مصاحبه با خبرنگاران جراید دنیا، ‏‎ ‎‏پرده از آن برداشت و اعلام کرد «خیال نکنید، صدای مردم ایران خاموش شدنی است.» ‏‎ ‎‏در همان مصاحبه و پس از آن برای سران کشورهای اسلامی پیام فرستاد، و خطاب به ‏‎ ‎‏آنان گفت: با دعوت از امام خمینی جبهه مبارزه با صهیونیسم را در کشور خود قدرت ‏‎ ‎‏بخشید و از این راه قلوب مسلمانان را به طرف خود بکشانید.‏

‏امام صدر هم چنین طی مقاله ای تحت عنوان «ندای پیامبران» که در تاریخ ‏‎ ‎‏23 / 8 / 1978 در روزنامه لوموند چاپ شد به تبیین و تشریح انقلاب اسلامی ایران ‏‎ ‎‏پرداخت و آن را از حوزه تاثیرات دو قدرت شرق و غرب مجزا ساخت، در آن مقاله ‏‎ ‎‏جدایی کامل شاه و نظام سلطنتی او را از مردم ایران نشان داده و قیام مردم مسلمان ‏‎ ‎‏ایران را به زعامت آیت الله خمینی تنها راه نجات قلمداد کرد. من مشروح این مقاله را ‏‎ ‎‏در قسمت مربوط به امام صدر و ماجراهای لبنان آورده ام.(جلد دوم)‏

‏البته صدای ملت ایران خاموش نشد، ولی صدای امام صدر را خاموش کردند. یک ‏‎ ‎‏هفته بعد از این مصاحبه اعلام شد که ایشان را طی سفر و دیدار رسمی در لیبی ‏‎ ‎‏ربوده اند. این فاجعه را در فصل مربوطه به تفصیل بیان کرده ام.‏

‏شریف امامی در آغاز زمامداری و به عنوان اولین گام، تاریخ هجری شمسی را ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 334

‏بازگرداند و طی بیانیه و دستورالعملی با استناد به قانون مصوب فروردین 1304، تاریخ ‏‎ ‎‏هجری شمسی را تاریخ رسمی کشور اعلام کرد. قبلاً چند سالی بود ـ بعد از جشنهای ‏‎ ‎‏رسوای 2500 ساله شاهنشاهی در ایران ـ که تاریخ شاهنشاهی مبنای محاسبات و تقویم ایران قرار گرفته بود؛ آنگاه اعلام کرد: «میهن در خطر است مردم بپا خیزید» در اجرای سیاستی که بدان اشاره شد نخست وزیر با توسل و تمسک ظاهری و ریاکارانه به دین و علمای مذهبی اعلام کرد:‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 335