فصل سوم : گفتگـو
مصاحبه با روزنامه النهار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مصاحبه با روزنامه النهار

‏به عنوان حسن‌ختام این بخش درج گفتگوی امام صدر با خانم حنان معلوف، از ‏‎ ‎‏روزنامه النهار را که در تابستان 1348 در شهر صور، انجام شد را خالی از لطف ‏‎ ‎‏نمی‌بینم. به ویژه آن‌که در این گفتگو نکاتی آموزنده از سیره و نظرات فقهی و اجتماعی ‏‎ ‎‏آقای صدر نمودار می‌گردد. این نکات گوشه‌هایی از رمز و راز موفقیت امام صدر را ‏‎ ‎‏نشان می‌دهد.‏

‏دقت در تاریخ این گفتگو نشان می‌دهد که ایشان هنوز دهه چهارم عمر خود را پشت ‏‎ ‎‏‌سر نگذارده بود با وجود آن از چنان نگرش و تجربه و دانش و قدرت استنباطی فقهی ‏‎ ‎‏برخوردار بود که دامنه تاثیر تلاش‌ها و مجاهدت‌های ایشان، مرزهای مکان (لبنان) را نه ‏‎ ‎‏تنها درنوردید، بلکه تا امروز که قریب به سی سال از اختفای ایشان می‌گذرد، هم‌چنان ‏‎ ‎‏اثرگذار و تعیین‌کننده می‌باشد.‏

‏خانم حنان معلوف از روزنامه «النهار» مصاحبه زیر را با امام موسی صدر در منزل ‏‎ ‎‏وی واقع در صور انجام داد و آن را در تاریخ 27 نیسان 1969 منتشر کرد.‏

* آیا من که این روسری را سر کرده‌ام، منافق محسوب می‌شوم؟

‏امام موسی صدر: خیر شما منافق نیستید. این پوشش شما تنها لباس خاص و رسمی ‏‎ ‎‏است که برای دیدار با یک روحانی از آن استفاده می‌کنید. شما یکی از تکالیف دینی ‏‎ ‎‏خود را رعایت کرده‌اید و همین مراعات شما بر روی احساس انسان متدین و در نتیجه ‏‎ ‎‏بر اندیشه او که از موقعیت‌های معین و خاصی منتج شده بسیار تاثیر می‌گذارد. تنها زن ‏‎ ‎‏مسلمان نیست که در برابر عالمان دین حجاب را رعایت می‌کند، بلکه همه کسانی هم ‏‎ ‎‏که به کلیسای پطرس قدیس در رم می‌روند نیز حجاب را رعایت می‌کنند. علاوه بر این ‏‎ ‎‏ما می‌دانیم اسلام به زن مسلمان توصیه می‌کند که در اجتماع وزین و با وقار و احتشام ‏‎ ‎‏ظاهر شود که در کتب فقهی حدود این مساله بیان شده است.‏

* حال اگر من می‌خواستم با سر برهنه با شما مصاحبه کنم چه می‌شد؟

‏امام موسی صدر: من آنچه را که به مصلحت تحقق اهداف دینی است در نظر ‏‎ ‎‏می‌گیرم و دیدار شما را ارزیابی می‌کنم. بنابراین اگر در مصاحبه با شما و این فعالیت‏‎ ‎


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 253

C:\Users\Asus\Pictures\8.JPG

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 254

C:\Users\Asus\Pictures\9.JPG

‏ ‏

‏روزنامه‌ایتان فایده‌هایی به نظر آید که بر مصالح دیگر برتری داشته باشد، من بدون هیچ ‏‎ ‎‏شرط و اکراهی با شما روبرو می‌شوم وگرنه از مصاحبه با شما امتناع می‌ورزم و پوزش ‏‎ ‎‏می‌خواهم.‏

* شما مرا قانع کردید من از این پس از روسری استفاده خواهم کرد.

‏امام موسی صدر: توفیق بزرگی است، خصوصاً اینکه شما در زندگی به چیزی که ‏‎ ‎‏می‌خواستید، رسیدید. بعلاوه من عقیده ندارم که رعایت حجاب زن را از انجام هرگونه ‏‎ ‎‏فعالیت در جامعه باز می‌دارد. هیات لباس زنان در این عصر جنبه زنانگی زن را بیش از ‏‎ ‎‏دیگر لیاقت‌ها و استعدادها و امکانات او آشکار می‌کند تا آن‌جا که زنانگی وی در نزد ‏‎ ‎‏خود او سر به طغیان می‌نهد و او را از بسیاری امتیازات دیگر محروم می‌کند. اما هیات ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 255

‏الان سادگی لباس اطفال را پیدا کرده است. چنانکه زن وقتی این‌گونه لباسها را به تن ‏‎ ‎‏می‌کند مثل بچه‌ها می‌شود.‏

* چرا مثل بچه‌ها؟

‏امام موسی صدر: به عقیده آنها با شباهتشان به اطفال بیشترین اثر را از خود به جای ‏‎ ‎‏می‌گذارند.‏

* چرا شما به خداوند ایمان دارید در حالی که بسیاری از اندیشمندان و متفکرین به  خدا ایمان ندارند؟

‏امام موسی صدر: بنابر مطالعاتی که کرده‌ام بیشتر اندیشمندان این قرن از مومنان به ‏‎ ‎‏خدا بوده‌اند، در حالی که در قرن نوزدهم اینگونه نبوده است. مایلم در این پیوند نکاتی ‏‎ ‎‏را توضیح دهم.‏

‏انسان نسبت به خداوند در سه حالت به‌سر می‌برد: یقین، ایمان و صورت ایمان. ‏‎ ‎‏یقین همان تصدیق خداوند و وجود اوست و از راه مطالعه در پدیده‌های هستی و ‏‎ ‎‏پژوهش و استدلال علمی بدست می‌آید. اما ایمان در مرحله‌ای پس از این جای دارد. ‏‎ ‎‏یعنی وقتی که انسان بر مبنای یقینش زندگی کند و در فعالیت‌ها و عواطف و ‏‎ ‎‏احساساتش آن را به کار گیرد، آن‌گاه ایمان را احساس می‌کند و ایمان هم در اثر عمل ‏‎ ‎‏به مناسک دینی رشد و پیشرفت می‌کند. برعکس این هم البته درست است.‏

‏بنابراین ایمان به معنای صحیح آن در افکار و عواطف و فعالیت‌های انسانی منعکس ‏‎ ‎‏می‌شود و به عبارتی کوتاه می‌توانیم بگوییم، ایمان همان یقین انسان در مراحل و ‏‎ ‎‏ساحت‌های مختلف وجودی او است.‏

‏اما صورت ایمان همان است که نزد بسیاری از مردم وجود دارد. آنان می‌گویند ‏‎ ‎‏مومن هستند، ولی ایمانشان در اعمال و افکار و عواطفشان انعکاسی ندارد. پس این ‏‎ ‎‏شکل ایمان است نه حقیقت ایمان و ما می‌توانیم آن را به واژه مسلمان یا مسیحی که در شناسنامه فرد نوشته می‌شود، تشبیه کنیم. بنابراین ایمان به معنای درست کلمه نقشی زنده و موثر و فعال در روح انسان دارد.‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 256

‏در پاسخ سوال شما باید عرض کنم که من در محیطی با ایمان به دنیا آمده‌ام. اما ‏‎ ‎‏ایمان ارثی نمی‌توانست در برابر شک‌ها و پرسش‌های علمی که برایم پیش آمد ‏‎ ‎‏رویارویی کند. از این‌رو تلاش کردم تا با پژوهش و مطالعه به تثبیت یقین خود بپردازم ‏‎ ‎‏و آن را به ایمان تبدیل کنم. تردیدی نیست که ایمان همچنین با حالات و احساسات ‏‎ ‎‏دینی در کنش متقابل است، آنچنان که با فعالیت‌هایی که از ایمان می‌جوشد نیز در ‏‎ ‎‏تعامل قرار دارد است.‏

* هنگام دیدار از خانواده‌های متوسط‌الحال شیعه احساس می‌کردم حزن و اندوهی بر  آنان سایه افکنده، علت این حزن و اندوه چیست؟

‏امام موسی صدر: در طول تاریخ بر طایفه شیعه مصیبت‌ها و فاجعه‌های بسیاری ‏‎ ‎‏گذشته است. استمرار این سختی‌ها و مصیبت‌ها در جان شیعه رسوخ کرده و جزء ‏‎ ‎‏وجودشان شده است. چه‌بسا امروز هم ما برخی از بقایای این فجایع و مصائب را در ‏‎ ‎‏استمرار همین عادات در نزد آنها بیابیم. اما عمومیت ندارد و باور ندارم که در تمام ‏‎ ‎‏خانواده‌های شیعه این حالتی که گفتید به چشم بخورد.‏

* درباره تعذیب جسمی و روحی آنان در مراسم عاشورا چه می‌گویید؟

‏امام موسی صدر: بهتر است گفتگو در این مورد را به فرصت دیگری موکول کنیم‏‏.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 257