فصل سوم : گفتگـو
تل زعتر ـ راس دکوانه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تل زعتر ـ راس دکوانه

‏از قهرمانی ومقاومت عظیم تل زعتر در برابر فاشیستها بحثی نمی‌کنیم. زیرا همه ‏‎ ‎‏روزنامه‌های جهان به قدر کافی در این‌باره گفته و نوشته‌اند و اینک فقط به ذکر چند ‏‎ ‎‏نکته درباره آن می‌پردازم و شرح کامل را به فرصتی دیگر موکول می‌کنم. ‏

‏تل زعتر متصل به دهی بنام راس الدکوانه و به محلی بنام حی‌الاشهب و محلی ‏‎ ‎‏دیگر بنام مکلس هست، قسمتی که محاصره شده بود شامل این مناطق است که بجز ‏‎ ‎‏تل‌زعتر که ساکنین آن شصت درصد شیعه و بقیه فلسطینی هستند و در کنار یکدیگر با ‏‎ ‎‏سلامت و صلح می‌زیستند. شیعیان آنجا و به طور کلی همه اهالی و عشایر منطقه ‏‎ ‎‏بعلبک اکثراً مسلح هستند. مجموع ساکنان آنجا 30 هزار نفر بود.‏

‏اما در تل زعتر از خانواده «اشهب» که بنا به اصرار رهبر شیعیان لبنان در محله خود ‏‎ ‎‏باقی ماندند سی و دو نفر کشته شده و اینک مسوولیت زندگی خانواده‌شان به عهده ‏‎ ‎‏مجلس شیعیان می‌باشد.‏

‏رادیکالهای فلسطینی سعی می‌کردند در تل زعتر از زنان و اطفال فلسطینی و شیعه ‏‎ ‎‏یک تراژدی دلخراش بسازند و لذا پیشنهادهای مکرر تخلیه اطفال و زنان و مجروحان ‏‎ ‎‏از طرف آنها رد می‌شد ودر این مورد افراطیون چپ فلسطینی هیچ فرقی با فاشیستهای ‏‎ ‎‏دست راستی نداشتند،حتی یکی از اسباب تاخیر سقوط تل زعتر آن بود، که راستگرایان ‏‎ ‎‏از فضاحت بیشتر واهمه داشته و می‌ترسیدند حمله عمومی ‌به کشتار دسته‌جمعی ‏‎ ‎‏غیرجنگجویان و زنان و کودکان و مجروحان بیانجامد. ‏

‏جنگ در ابتدا بین تل زعتر و دکوانه بود و این امر انعکاسی نامناسب داشت که جنگ ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 296

‏بین لبنانیها و فلسطینیها باشد گرچه این هدف مقصود راستگرایان و نیز در زمره اهداف ‏‎ ‎‏جبهه ملی می‌بود. فلسطینی‌ها جنگ را به مناطق شیاح و عین‌الرمانه و بین نبعه و سن ‏‎ ‎‏الفیل و بطن حدث و کفرشیما و حی‌السلم نیز به کرک و زحله کشیدند که همه این ‏‎ ‎‏مناطق شیعه‌نشین است. ‏

‏ساکنین این مناطق علیرغم آماده نبودن کامل این تقدیر را با جان و دل پذیرفتند و اثبات ‏‎ ‎‏کردند که قهرمانانه می‌جنگند و لذا توانستند تا پایان جنگ، خط اول اردوگاههای صبرا ‏‎ ‎‏و شتیلا را حفظ کرده مانع از جنگ در این خیمه‌ها شوند. به تدریج با کمکهای مجلس ‏‎ ‎‏شیعیان، امام صدر و جوانان امل ساکنین این‌جا مانند همه دیگر مناطق آماده ‏‎ ‎‏کامل شهادت و فداکاری بی‌نظیر شدند. پایمردی شیعیان و بخصوص جوانان امل در ‏‎ ‎‏این مناطق جوابی قاطع به یاوه‌گویان بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 297