فصل ششم : نقش فراموش شده
جمع‌ بندی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

جمع‌ بندی

‏من به نقش حاج آقا مصطفی و بزنگاه تاریخی ناشی از شهادت وی اشاره کردم اما ‏‎ ‎‏تعبیر من از نقش سید احمد آقا این است که اگر انقلاب را به یک اتومبیل تشبیه کنیم، ‏‎ ‎‏فرمان اتومبیل در دست امام قرار داشت و مردم سوخت اتومبیل را تشکیل می دادند، ‏‎ ‎‏ولی سید احمد آقا موتور این اتومبیل بود. هیچکس دیگری جز او با توجه به شجاعت ‏‎ ‎‏و صراحت و صداقت و ایمانی که نسبت به امام داشت ـ ورای رابطه پدر و فرزندی ـ ‏‎ ‎‏نمی توانست از عهده این نقش برآید. او با هوشیاری قادر بود مطالب مهم و مفید و ‏‎ ‎‏واقعی را از اخبار غیر واقع و نامفید تفکیک کند، وجود تناقض را در یک خبر ببیند و ‏‎ ‎‏اخبار درست را از نادرست و صحیح را از سقیم تشخیص دهد و آنها را در اختیار امام ‏‎ ‎‏قرار دهد.‏

‏این نقش و وظیفه سید احمد بعد از پیروزی انقلاب چندین برابر شد و اداره دفتر ‏‎ ‎‏امام، آن گونه که در حد و قواره رهبر انقلاب و عظمت و اهمیت حوادث و نقش های ‏‎ ‎‏متفاوت افراد و گروه ها بود، هرگز بر دوش او سنگینی نکرد. در این زمینه خاطرات و ‏‎ ‎‏نکات گفتنی زیاد دارم که انشاءالله در جای خود بدان ها اشاره خواهم کرد.‏

‏اجمالاً این که رابطه احمد و امام، ورای رابطه پدری و فرزندی، رابطه ای از نوع ‏‎ ‎‏مراد و مرید، عاشق و معشوق، دلبر و دلداده، استاد و شاگرد و بالاخره فرمانده و ‏‎ ‎‏فرمانبردار بود. هر جا که امر بین مصلحت امام و رابطه خویشاوندی یا دوستی دَوَران ‏‎ ‎‏داشت، ذره ای در تامین مصلحت امام و انقلاب تردیدی به خود راه نمی داد. در این ‏‎ ‎‏زمینه سخن ها و خاطراتی دارم که ان شاءالله در آینده و در جای خود طرح خواهم کرد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 376