فصل چهارم : نامه های دکتر چمران... اسناد و مدارک
متن بیانیه امام خمینی قدس سره به مناسبت جنگ داخلی لبنان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

متن بیانیه امام خمینی قدس سره به مناسبت جنگ داخلی لبنان

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏انا لله و انا الیه راجعون. فاجعه لبنان و مصیبات وارده، بر برادران ایمانی ما به حدی ‏‎ ‎‏نیست که بتوان تحریر کرد. اکنون جنگی که دستهای مرموز دشمن انسانیت به نفع ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 413

‏استعمار و اسرائیل برپا نمود و لبنان را به صورت مخروبه ای وحشتناک درآورد. قدری ‏‎ ‎‏آرامش صوری پیدا کرده، لکن هزارها خانواده محترم که دیروز با عزت و نعمت و رفاه ‏‎ ‎‏به سر می بردند با از دست دادن عزیزان خود و خراب شدن خانمان و فقدان اموال، ‏‎ ‎‏بی سرپرست و بی پناه در این فصل سرما با آلام و دردهای ناگفتنی دست به گریبان، ‏‎ ‎‏هستند کمکهایی که از اهل خیر خصوصا ایران شده است، گر چه موجب تقدیر و ‏‎ ‎‏تشکر است لکن جبران گرفتاریهای نامحدود برادران عزیز ما را نمی کند، عزیزانی که ‏‎ ‎‏سلف آنها مردانه برای عظمت و عزت و شعائر خود با جناح های مختلف، وحشی های ‏‎ ‎‏قرون وسطایی و آدمکهای استعمارزده جنگیدند و خون خود را در راه شرافت و عزت ‏‎ ‎‏خود ریخته، جان بازی شجاعانه کردند شکرالله سعیهم و جزاهم الله خیرا، اکنون ‏‎ ‎‏بازماندگان آنها طفلهای عزیز بی پدر و سرپرست، پدر و مادرهای فرزند از دست داده و ‏‎ ‎‏هزاران مجروح و ناقص الاعضاء بجا ماندند، با مصیبتهای گوناگون و آه و ناله های ‏‎ ‎‏روزافزون بر انسانهای شرافتمند است، بر مسلمین پاک روان است، بر مردان رسول اکرم ‏‎ ‎‏صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مومنان علیه الصلوات والسلام که برای نجات فرزندان ‏‎ ‎‏اسلام بپاخیزند، بر ثروتمندان غیرتمند است که به پاس نعمتهای الهی از فرزندان قرآن ‏‎ ‎‏محافظت نمایند، و به خدمت آنها بشتابند، خدمتهای انسانی و محترمانه. بازماندگان ‏‎ ‎‏فرزندان اسلامی را چون اطفال خود بلکه بالاتر بدانند. سرپرستان محترم آنها شرافتمند ‏‎ ‎‏از دین و عظمت خود دفاع کرده و مردانه جان دادند، و نام خود را برای همیشه پایدار ‏‎ ‎‏گذاشتند، و اسلام و مسلمین را سرافراز نمودند جزاهم الله عن الاسلام خیرا. ما باید به ‏‎ ‎‏جبران خدمت آنها به بازماندگان و عزیزان آنها خدمت کنیم خدمتی محترمانه و ‏‎ ‎‏شرافتمندانه. ملت اسلام خصوصا ملت شریف ایران ایدهم الله تعالی به آسانی می تواند ‏‎ ‎‏جبران خساراتی که قابل جبران است بکند، و با همت عالی به زندگانی بازماندگان ‏‎ ‎‏برادران ایمانی خو سر و سامان بدهد و روی خود را در پیشگاه خدای‏‎ ‎‏تعالی و انسانیت ‏‎ ‎‏سفید کند. این جانب با حال ضعف و نقاهت از دوستان اسلامی خود با کمال تواضع ‏‎ ‎‏امیدوارم که به اسرع وقت بی درنگ قبل از آن که فرصت از دست برود، در این امر ‏‎ ‎‏اسلامی الهی بکوشند و به هم سبقت گیرند، و به مصائب بزرگ برادران خود تخفیف ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 414

‏بخشند، ‏‏و امید آن دارم که خداوند کریم در مقابل این خدمت آنها را سربلند و عزیز فرماید ‏‎ ‎‏و اگر بخواهند از وجوهی که محتاج به اذن فقیه است بدهند، در ربع این جانب اجازه ‏‎ ‎‏می دهم از خداوند تعالی قطع ایادی دشمنان انسانیت و اذناب آنها را خواستار، و توفیق و ‏‎ ‎‏تایید برادران ایمانی را خواهانم. والسلام علی عبادالله الصالحین و رحمةالله و برکاته‏‏. ‏

‏تاریخ 2 صفر المظفر 97‏

‏روح الله خمینی‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 415