السابع خیار العیب
الرابع: الاختلاف فی السلعة مع الخلاف فی الخیار
حکم الاختلاف فی السلعة بعد الاتفاق علی الخیار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

حکم الاختلاف فی السلعة بعد الاتفاق علی الخیار

حکم الاختلاف فی السلعة بعد الاتفاق علی الخیار‏ ‏

‏وأ مّا لو اختلفا فی ا لسلعـة ، بعد ا لاتفاق علی ا لخیار ، فهنا صورتان :‏

‎ ‎