مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. رساله توضیح المسائل حضرت آیةالله العظمی امام خمینی . ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1378. 508 ص. ISBN:  964 - 335 - 025 - 8فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.1. فقه جعفری ـ ـ رساله عملیه. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، دفتر قم.          ب. عنوان.       ب 5 ر 8 خ/9/ 183 BP                                                 3422 / 297            کتابخانه ملی ایران                                                       10398 ـ 78 م

    کد/ م 569

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

توضیح المسائل حضرت امام خمینی(س)

ناشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

لیتوگرافی، چاپ و صحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ هشتم:  1391 /  5000  نسخه 

قیمت:‏  ‏13000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                   نشانی الکترونیکی:  pub@imam-khomeini.ir


کتابرساله توضیح المسائلصفحه II

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

بسم الله الرحمن الرحیم


کتابرساله توضیح المسائلصفحه III

کتابرساله توضیح المسائلصفحه IV