احکام طهارت
غسلهای واجب
احکام محتضر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام محتضر

مساله 533ـ‏ مسلمانی را که محتضر است یعنی در حال جان دادن می باشد مرد‏‎ ‎‏باشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچک، باید به پشت بخوابانند بطوری که کف پاهایش به‏‎ ‎‏طرف قبله باشد، و اگر خواباندن او کاملاً به این طور ممکن نیست بنابر احتیاط واجب‏‎ ‎‏تا اندازه ای که ممکن است باید به این دستور عمل کنند، و چنانچه خواباندن او به‏‎ ‎‏هیچ قسم ممکن نباشد به قصد احتیاط او را رو به قبله بنشانند، و اگر آن هم نشود، باز‏‎ ‎‏به قصد احتیاط او را به پهلوی راست یا به پهلوی چپ، رو به قبله بخوابانند.‏

مساله 534ـ ‏احتیاط واجب آن است که تا وقتی او را از محل احتضار حرکت‏‎ ‎‏نداده اند رو به قبله باشد و بعد از حرکت دادن، این احتیاط واجب نیست.‏

مساله 535ـ‏ رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و اجازه گرفتن‏‎ ‎‏از ولیّ او لازم نیست.‏

مساله 536ـ‏ مستحب است شهادتین و اقرار به دوازده امام ‏‏علیهم السلام‏‏ و سایر عقاید‏‎ ‎‏حقّه را، به کسی که در حال جان دادن است طوری تلقین کنند که بفهمد، و نیز‏‎ ‎‏مستحب است چیزهایی را که گفته شد تا وقت مرگ تکرار کنند.‏

مساله 537ـ‏ مستحب است این دعاها را طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد:‏

اَللهمَّ اغفِرلِیَ الکَثیرَ مِن مَعاصِیکَ وَ اقبَل مِنِّی الیَسیرَ مِن طاعَتِکَ یا مَن یَقبَلُ‎ ‎الیَسیرَ وَ یَعفُو عَنِ الکَثِیرِ اِقبَل مِنِّی الیَسیرَ وَ اعفُ عَنِّی الکَثیرَ اِنَّکَ اَنتَ العَفُوُّ الغَفُورُ‎ ‎اَللهمَّ ارحَمنی فَاِنَّکَ رَحیمٌ.

مساله 538ـ‏ مستحب است کسی را که سخت جان می دهد، اگر ناراحت‏‎ ‎‏نمی شود به جایی که نماز می خوانده ببرند.‏

مساله 539ـ‏ مستحب است برای راحت شدن محتضر بر بالین او سوره مبارکۀ‏‎ ‎‏یس، و الصافات و احزاب و آیة الکرسی و آیۀ پنجاه و چهارم از سورۀ اعراف و سه آیۀ‏‎ ‎‏آخر سورۀ بقره بلکه هر چه از قرآن ممکن است بخوانند.‏

مساله 540ـ‏ تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چیز سنگین روی شکم او و بودن‏‎ ‎‏جُنُب و حائض نزد او و همچنین حرف زدن زیاد، و گریه کردن و تنها گذاشتن زنها نزد‏‎ ‎‏او مکروه است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 84