احکام نماز
سجدۀ سهو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

سجدۀ سهو

مساله 1236ـ‏ برای سه چیز بعد از سلام نماز، انسان باید دو سجدۀ سهو به‏‎ ‎‏دستوری که بعداً گفته می شود به جا آورد:‏

‏اول: آن که در بین نماز، سهواً حرف بزند.‏

‏دوم: آن که یک سجده را فراموش کند.‏

‏سوم: آن که در نماز چهار رکعتی بعد از سجدۀ دوم شک کند که چهار رکعت‏‎ ‎‏خوانده یا پنج رکعت و در دو مورد هم احتیاط واجب آن است که سجدۀ سهو بنماید‏‎ ‎‏اول در جایی که نباید نماز را سلام دهد مثلاً در رکعت اول سهواً سلام بدهد دوم‏‎ ‎‏آنکه تشهد را فراموش کند.‏

مساله 1237ـ‏ اگر انسان اشتباهاً یا به خیال این که نمازش تمام شده حرف بزند‏‎ ‎‏باید دو سجده سهو به جا آورد.‏

مساله 1238ـ‏ برای حرفی که از آه کشیدن و سرفه پیدا می شود، سجدۀ سهو‏‎ ‎‏واجب نیست، ولی اگر مثلاً سهواً آخ یا آه بگوید، باید سجدۀ سهو نماید.‏

مساله 1239ـ‏ اگر چیزی را که غلط خوانده دوباره بطور صحیح بخواند برای‏‎ ‎‏دوباره خواندن آن سجدۀ سهو واجب نیست.‏

مساله 1240ـ‏ اگر در نماز سهواً مدتی حرف بزند و تمام آنها یک مرتبه حساب‏‎ ‎‏شود، دو سجدۀ سهو بعد از سلام نماز کافی است.‏

مساله 1241ـ‏ اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید یا بیشتر یا کمتر از سه مرتبه‏‎ ‎‏بگوید، احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز دو سجدۀ سهو به جا آورد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 196

مساله 1242ـ‏ اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید: ‏«السلام‎ ‎علینا و علی عبادالله الصالحین»‏ یا بگوید: ‏«السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته» ‏باید‏‎ ‎‏دو سجدۀ سهو بنماید، ولی اگر اشتباهاً مقداری از این دو سلام را بگوید، یا بگوید‏‎ ‎«السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته»‏ احتیاط مستحب آن است که دو‏‎ ‎‏سجدۀ سهو به جا آورد.‏

مساله 1243ـ‏ اگر در جایی که نباید سلام دهد اشتباهاً هر سه سلام را بگوید دو‏‎ ‎‏سجدۀ سهو کافی است.‏

مساله 1244ـ‏ اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد‏‎ ‎‏یادش بیاید، باید برگردد و به جا آورد.‏

مساله 1245ـ‏ اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یک سجده یا تشهد را از‏‎ ‎‏رکعت پیش فراموش کرده، باید بعد از سلام نماز سجده یا تشهد را قضا نماید و بعد‏‎ ‎‏از آن دو سجدۀ سهو به جا آورد.‏

مساله 1246ـ‏ اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً به جا نیاورد، معصیت‏‎ ‎‏کرده و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهواً به جا نیاورد، هر‏‎ ‎‏وقت یادش آمد باید فوراً انجام دهد و لازم نیست نماز را دوباره بخواند.‏

مساله 1247ـ‏ اگر شک دارد که سجدۀ سهو بر او واجب شده یا نه لازم نیست به‏‎ ‎‏جا آورد.‏

مساله 1248ـ‏ کسی که شک دارد مثلاً دو سجدۀ سهو بر او واجب شده یا چهار‏‎ ‎‏تا، اگر دو سجده بنماید کافی است.‏

مساله 1249ـ‏ اگر بداند یکی از دو سجدۀ سهو را به جا نیاورده باید دو سجدۀ‏‎ ‎‏سهو به جا آورد و اگر بداند سهواً سه سجده کرده، باید دوباره دو سجدۀ سهو بنماید.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 197