احکام روزه
احکام چیزهایی که روزه را باطل میکند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام چیزهایی که روزه را باطل میکند

مساله 1653ـ‏ اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می کند‏‎ ‎‏انجام دهد روزۀ او باطل می شود، و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد، ولی‏‎ ‎‏جنب اگر بخوابد و به تفصیلی که در مسالۀ 1630 گفته شد تا اذان صبح غسل نکند‏‎ ‎‏روزۀ او باطل است.‏

مساله 1654ـ‏ اگر روزه دار سهواً یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام‏‎ ‎‏دهد و به خیال این که روزه اش باطل شده، عمداً دوباره یکی از آنها را به جا آورد،‏‎ ‎‏روزۀ او باطل می شود.‏

مساله 1655ـ‏ اگر چیزی به زور در گلوی روزه دار بریزند، یا سر او را به زور در‏‎ ‎‏آب فرو برند، روزۀ او باطل نمی شود. ولی اگر مجبورش کنند که روزۀ خود را باطل‏‎ ‎‏کند مثلاً به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می زنیم و خودش برای‏‎ ‎‏جلوگیری از ضرر چیزی بخورد، روزۀ او باطل می شود.‏

مساله 1656ـ‏ روزه دار نباید جایی برود که می داند چیزی در گلویش می ریزند یا‏‎ ‎‏مجبورش می کنند که خودش روزۀ خود را باطل کند، امّا اگر قصد رفتن کند و نرود یا‏‎ ‎‏بعد از رفتن چیزی به خوردش ندهند روزۀ او صحیح است، و چنانچه از روی‏‎ ‎‏ناچاری کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد روزۀ او باطل می شود، ولی اگر‏‎ ‎‏چیزی در گلویش بریزند باطل شدن روزۀ او محل اشکال است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 251