احکام روزه
روزه های حرام و مکروه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

روزه های حرام و مکروه

مساله 1739ـ‏ روزۀ عید فطر و قربان حرام است، و نیز روزی را که انسان‏‎ ‎‏نمی داند آخر شعبان است، یا اول رمضان، اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد حرام‏‎ ‎‏می باشد.‏

مساله 1740ـ‏ اگر زن بواسطۀ گرفتن روزۀ مستحبی حق شوهرش از بین برود، و‏‎ ‎‏همچنین اگر شوهر او را از گرفتن روزۀ مستحبی جلوگیری کند، بنابر احتیاط واجب‏‎ ‎‏باید خودداری کند.‏

مساله 1741ـ‏ روزۀ مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد شود جایز‏‎ ‎‏نیست بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود ولی او را از گرفتن روزۀ مستحبی جلوگیری‏‎ ‎‏کنند احتیاط واجب آن است که روزه نگیرد.‏

مساله 1742ـ ‏اگر پسر بدون اجازۀ پدر روزۀ مستحبی بگیرد، و در بین روز پدر‏‎ ‎‏او را نهی کند، باید افطار نماید.‏

مساله 1743ـ‏ کسی که می داند روزه برای او ضرر ندارد، اگرچه دکتر بگوید‏‎ ‎‏ضرر دارد، باید روزه بگیرد و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد‏‎ ‎‏اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد، باید روزه نگیرد، و اگر روزه بگیرد صحیح نیست مگر‏‎ ‎‏آن که به قصد قربت بگیرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.‏

مساله 1744ـ‏ اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال،‏‎ ‎‏ترس برای او پیدا شود چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد، نباید روزه بگیرد،‏‎ ‎‏و اگر روزه بگیرد صحیح نیست مگر آنکه به قصد قربت گرفته باشد و بعد معلوم‏‎ ‎‏شود ضرر نداشته.‏

مساله 1745ـ‏ کسی که عقیده اش این است که روزه برای او ضرر ندارد، اگر‏‎ ‎‏روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر داشته، باید قضای آن را به جا‏‎ ‎‏آورد.‏

مساله 1746ـ‏ غیر از روزه هایی که گفته شد، روزه های حرام دیگری هم هست‏‎ ‎‏که در کتابهای مفصل گفته شده است.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 264

مساله 1747ـ‏ روزۀ روز عاشورا، و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا‏‎ ‎‏عید قربان، مکروه است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 265