احکام خرید و فروش
معاملات مکروه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

معاملات مکروه

مساله 2054ـ‏ عمدۀ معاملات مکروه از این قرار است: اول: بنده فروشی. دوم:‏‎ ‎‏قصابی. سوم: کفن فروشی. چهارم: معاملۀ با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان‏‎ ‎‏صبح و اول آفتاب. ششم: آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها‏‎ ‎‏قرار دهد. هفتم: آن که برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله‏‎ ‎‏او شود.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 312