احکام خرید و فروش
احکام معاملۀ سَلَف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام معاملۀ سَلَف

مساله 2113ـ‏ انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن‏‎ ‎‏مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن‏‎ ‎‏آن اشکال ندارد.‏

مساله 2114ـ‏ در معاملۀ سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده، بدهد،‏‎ ‎‏مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را‏‎ ‎‏با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید و اگر این طور نباشد لازم نیست‏‎ ‎‏قبول کند مثل آن که بندۀ جاهل خریده باشد و بایع بخواهد عالم بدهد.‏

مساله 2115ـ‏ اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که‏‎ ‎‏قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.‏

مساله 2116ـ‏ اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری‏‎ ‎‏بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.‏

مساله 2117ـ‏ اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل‏‎ ‎‏دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید یا‏‎ ‎‏معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.‏

مساله 2118ـ‏ اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد‏‎ ‎‏و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 323