احکام طلاق
احکام رجوع کردن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام رجوع کردن

مساله 2524ـ‏ در طلاق رجعی مرد به دو قسم می تواند به زن خود رجوع کند:‏‎ ‎‏اول: حرفی بزند که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است. دوم:‏‎ ‎‏کاری کند که از آن بفهمند رجوع کرده است.‏

مساله 2525ـ‏ برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر‏‎ ‎‏دهد، بلکه اگر بدون این که کسی بفهمد، بگوید به زنم رجوع کردم صحیح است.‏

مساله 2526ـ‏ مردی که زن خود را طلاق رجعی داده، اگر مالی از او بگیرد و با‏‎ ‎‏او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، حق رجوع از بین نمی رود.‏

مساله 2527ـ‏ اگر زنی را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند. یا دوبار او را طلاق‏‎ ‎‏دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است، ولی‏‎ ‎‏اگر بعد ازطلاق سوم به دیگری شوهر کند، با چهارشرط به شوهر اول حلال می شود،‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 399

‏یعنی می تواند آن زن را دوباره عقد نماید: اول: آن که عقد شوهردوم همیشگی باشد،‏‎ ‎‏و اگر مثلاً یک ماهه یا یک ساله او را صیغه کند، بعد از آن که از او جدا شد، شوهر‏‎ ‎‏اول نمی تواند او را عقد کند. دوم: شوهر دوم بالغ باشد و با او نزدیکی و دخول کند. و‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب باید انزال شود. سوم: شوهر دوم طلاقش دهد یا بمیرد. چهارم:‏‎ ‎‏عدۀ طلاق یا عدۀ وفات شوهر دوم تمام شود.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 400